Koprski občinski svet potrdil novelirana investicijska programa

Danes je potekala redna seja Koprskega občinskega sveta.

Danes je v Kopru potekala redna občinska seja, na kateri so svetniki potrdili novelacijo investicijskih programov za projekta ureditve obalnih parkovnih rekreacijskih površin in Olimpijskega bazena Koper. Oba projekta sta se namreč kljub objavljenim razpisom in pogajanjem podražila prek vrednosti, ki jo je sprva odobril občinski svet.

Prvi projekt zajema ureditev degradiranega urbanega območja neposredno med morjem in promenado med Žusterno in Ukmarjevim trgom. Ureditev parkovnih površin predstavlja enega od sklopov celostne ureditve tega območja, vključuje pa vzpostavitev zelenih površin s povezovalnimi potmi, tekaških in sprehajalnih stez, javne razsvetljave, otroškega igrišča in igrišč za odbojko na mivki.

Vodja samostojne investicijske službe Viljan Tončič je pojasnil, da so na osnovi investicijskega programa šli v postopek javnega naročila v odprtem postopku, na katerega se je prijavil en ponudnik s ponudbo, ki pa je bila zaradi svoje višine nedopustna. Nato so ponovili razpis ter prejeli tri ponudbe. Končna dosežena vrednost po opravljenih pogajanjih je dosegla okoli 112.000 evrov in je s tem presegla vrednost 92.000 evrov, ki jo je predhodno določil občinski svet, zato je bila potrebna današnja novelacija investicije.

Podobno je bilo z drugim projektom, tretjo novelacijo investicijskega programa projekta Olimpijskega bazena Koper. Tudi v tem primeru so prvotni postopek javnega naročila ponovili ter v konkurenčnem postopku s pogajanji uspešno znižali prvotno ceno, je poudaril Tončič. Celotna vrednost investicije tako znaša nekaj več kot 8,2 milijona evrov z vključenim DDV, s čimer sicer prvotno določeno vrednost presega za okoli 720.000 evrov bruto. Dobrih 72 odstotkov projekta se bo sicer financiralo iz sredstev mehanizma CTN, objekt pa bo predvidoma zgrajen v začetku leta 2019.

Svetniki so tudi brez glasu proti v drugi obravnavi sprejeli predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper, ki po besedah vodje urada za družbene dejavnosti in razvoj Timoteja Pirjevca v primerjavi s prvo obravnavo aprila letos prinaša le minimalne spremembe. Namen javnega zavoda je nudenje celostne podpore pri oblikovanju identitete mladih, pri tem pa bo center vzpostavljal avtonomni mladinski prostor za omogočanje negovanja kulturnih, socialnih in drugih stikov med mladimi. Center mladih bo z delom začel s prvim januarjem prihodnje leto.

Sebastjan J