Koper ima še enega podžupana, odvetnika Janeza Starmana

Podžupan Janez Starman. FOTO: OOZ Koper

Župan občine Koper Aleš Bržan je danes imenoval pravnika Janeza Starmana za podžupana koprske občine, in sicer za pravne zadeve, izvensodno reševanje sporov ter vodenje projektov. Janez Starman, ki je bil v občinski svet Mestne občine Koper kot kandidat na Listi Aleša Bržana izvoljen decembra 2018, bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno, so zapisali na spletnem portalu koprske občine Ekopercapodistria. Na tem mestu je nadomestil Jasno Softić, ki je bila poklicna podžupanja. MOK ima zdaj dva podžupana, poleg Starmana še Maria Steffeta in podžupanjo Olgo Franca.

 

Janez Starman je zaključil osnovno in srednjo šolo v Kopru, pri čemer je zadnji letnik srednje šole opravil v Združenih državah Amerike, v okviru mednarodne izmenjave dijakov. Med služenjem vojaškega roka v JNA v letu 1990/1991 se je v osamosvojitveni vojni za Slovenijo pridružil Teritorialni obrambi Slovenije in nato Slovenski vojski, zaradi česar je prejel državno odlikovanje, kasneje pa pridobil status veterana.

Svojo poslovno pot je začel v letu 1996, po pridobitvi diplome Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V letu 1998 je opravil pravniški državni izpit in pred tem opravljal delo sodniškega pripravnika pri Višjem sodišču v Kopru.

Od leta 2000 je samostojni odvetnik, partner v Odvetniški pisarni/Studio legale Starman/Velkaverh s sedežem v Kopru.

V letu 2005 je uspešno zaključil izobraževalni program za zagovornika obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu ter izobraževanje s področja mediacije in alternativnega reševanja sporov. Na področju mediacij je pridobil tudi naziv »trenerja« mediatorjev in se kot aktivni mediator ukvarja z vodenjem mediacij izvensodno ter kot s strani sodišča imenovani mediator v postopkih pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Kopru.

Od leta 2012 opravlja funkcijo podpredsednika Odvetniške zbornice Slovenije in je član mednarodne delegacije zbornice pri Evropskem združenju odvetniških zbornic (CCBE).

Starman je poročen z ženo Jano, s katero imata štiri otroke.

Vir: Ekopercapodistria