Končno začetek gradnje novih najemnih stanovanj v Kopru

Vir: MOK

V naslednjih dneh se bodo na območju gradnje novega stanovanjskega naselja Nova Dolinska začela pripravljalna dela. Premestili bodo ekološki otok in ukinili manjšo makadamsko površino, na kateri so stanovalci parkirali svoja vozila. Gradnja se bo začela naslednji teden, začetek del bo obeležen s postavitvijo temeljnega kamna prvi teden aprila. Koprska občina pa napoveduje, da bo zemljišče v bližini trgovine Hofer razširila z dodatnimi parkirnimi mesti, ki bodo predvidoma od aprila dalje na voljo tudi stanovalcem Nad Dolinsko.

 

Prostorska ureditev območja Nad Dolinsko v Kopru, ki vključuje izgradnjo treh večstanovanjskih stavb s 166 javnimi najemnimi stanovanji, je skupni projekt stanovanjskega sklada RS in koprskega javnega stanovanjskega sklada.

Večstanovanjska objekta blok 1 in blok 2 s skupno 91 stanovanji s stroškovno najemnino bo gradil republiški stanovanjski sklad, medtem ko bo objekt blok 3 s 75 javnimi najemnimi stanovanji v osmih etažah gradil koprski stanovanjski sklad. V načrtu je izgradnja dvosobnih, trisobnih in štirisobnih stanovanj, velikih med 50 in 90 kvadratnih metrov.

Če bodo dela potekala po začrtani dinamiki, bi lahko gradnjo vseh treh blokov s skupno 166 stanovanji končali konec leta 2023.

Od 75 stanovanj v objektu bloku 3, bo osem stanovanj prilagojenih gibalno oviranim osebam. Pod vsakim stolpičem je predvidena tudi gradnja parkirne etaže, ob bloku ena pa ureditev parkirišča na parkirni ploščadi nad podzemno garažo.

Vir: MOK