Kakšne dolžnosti imamo državljani ob neposredni vojni nevarnosti?

Okrašen naborni voz v Pivki. Vir: Park vojaške zgodovine. FOTO: Simon Avsec

Uprava za obrambo Postojna bo nove polnoletne državljane seznanila z dolžnostmi, ki jih imajo v miru in ob neposredni vojni nevarnosti. Na prireditvi, ki bo v petek, 16. septembra 2022, ob 10. uri v Parku vojaške zgodovine v Pivki (Kolodvorska 51). Poleg seznanitve jim bo predstavljeno prostovoljno usposabljanje v Slovenski vojski, sodelovanje v pogodbeni rezervi in zaposlitev v Slovenski vojski, sporočajo sežanski občinarji.

 

“Vojaška evidenca se vodi ne glede na opustitev izvajanja vojaških dolžnosti v miru, tako določa Zakon o vojaški dolžnosti. Vpis vojaških obveznikov pa se izvede na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Po vpisu v evidenco Uprava za obrambo seznani vojaškega obveznika z njegovimi dolžnostmi in pravicami. To praviloma stori v letu, ko vojaški obveznik dopolni 18 let,” so zapisali na spletni strani sežanske občine.

Na prireditvi v Pivki se bodo z vojaški dolžnostmi seznanili obvezniki iz sežanske in drugih občin. Obvezniki iz Pivke se bodo prireditve udeležili z okrašenimi nabornimi vozovi. Slovenska vojska, Logistična brigada s 45. CGBV iz Vojašnice Stanislava Požarja Pivka ter Teritorialni polk 1. brigade iz Ajševice bodo pripravili tehnični zbor opreme in oborožitve ter prikaz vojaškega dela in življenja.

Vir: Občina Sežana