Kakšen je peti sveženj protikorona ukrepov?

Foto: Twitter/Janez Janša

Novi interventni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 so zajeti v petem protikorona svežnju, ki so vsebinska nadgradnja prvih štirih protikorona zakonov. Vlada je peti paket (PK5P) potrdila na 33. redni seji, vsebina pa obravnava trg dela, zdravstvo in skrb za starejše, vzgojo in izobraževanje ter infrastrukturo. Ukrepi veljajo od prvega oktobra, za čas treh mesecev, določene pa bo moč podaljšati do sredine leta 2021.

 

Ukrepi za trg dela; 

 • Možnost čakanja na delo se podaljša do konca leta za vse panoge, pri čemer pa je potreben vsaj 30 % upad prometa glede na leto 2019. Želijo, da se čim več tistih, ki čakajo na delo, preusmeri na skrajšani delovni čas.
 • Nadomestilo 80 % plače za starše otrok, ki morajo ostati doma zaradi odrejene karantene njihovim šoloobveznim otrokom do 5. razreda, oz. predšolskim otrokom (prej 50 %) in povračilo samozaposlenim za čas karantene 250 € (velja od 1. septembra!).
 • Samozaposlenim in mikro podjetjem mesečni temeljni dohodek za delno povrnjen dohodek in sicer v višini 1100 € (700 € kot nadomestilo + 400 za plačilo prispevkov), ob pogoju 30 % padca prometa glede na prejšnje leto

Zdravstvo in skrb za starejše;

 • Ob 29 milijonih evrov za reševanje kadrovskih stisk zdaj dodatek za delo tistih, ki delajo v sivih in rdečih conah. Dodatek bo v višini 20 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. V PKP5 se uvaja tudi ukrep financiranja zaščitne opreme ter razkužil za socialnovarstvene zavode ter področje zdravstva.
 • Ukrep za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu: možnost, da se čakalne vrste rešujejo tako, da se odpre možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v RS za opravljanje zdravstvenih storitev oz. posegov.
 • Možnost koriščenja odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika (omejeno na 9 dni v letu). Poenostavlja se tudi postopek izdaje, oziroma izreka karantenskih odločb.

Vzgoja in izobraževanje;

 • Ureditev pravnih podlag za možnosti sprememb šolskega koledarja, za možnost izvajanja izobraževalnega procesa na daljavo.
 •  Financiranje zaščitne opreme ter sredstva za dezinfekcijo prostorov.
 • Oprostitev plačila za vrtec v primeru potrjene karantene otroku.

  Infrastruktura;
 • izvajalcem občasnih in mestnih prevozov se bo zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli v času od razglašene epidemije do sredine maja, ko zaradi karantene niso mogli opravljati storitev. Nadomestilo se jim bo tudi stroške za zaščitna sredstva in razkuževanje vozil.

Uredništvo