Kaj pravijo tisti, ki jim Gašpar Gašpar Mišič očita, da rušijo piranskega župana?

Rušenje župana ali korupcija občinskih organov? FOTO: Primorska24.si

PIRAN – V torek zvečer, približno ob času, ko so direktorja JP Okolje Piran Gašparja Gašparja Mišiča (GGM), kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), izpustili iz pridržanja, je stranka Gibanje za občino Piran (GZOP) podala izjavo za javnost.

 

Mišič je naslednji dan odgovornost za preiskavo katere je deležen zaradi domnevnih nezakonitosti pri oddajanju plaže preložil na Nevenko Kavčič in Davorina Petarosa, občinska svetnika Gibanja za občino Piran in vodjo Civilne iniciative Piran, ki da sta ga pristojnim organom naznanila. Na včerajšnji tiskovni konferenci je izjavil, da naj bi mu Petaros v njunem pogovoru novembra 2019 dejal, da Mišič “ni kriv”, ampak da gre v ozadju za piranskega župana Đenia Zadkovića, ki da je izdajalec in da rušijo njega. Dokazov o takem pogovoru s Petarosom Mišič ni predložil.

Dobra stran te zgodbe je, da bodo odgovorni na Občini Piran, JP Okolje Piran in Krajevni skupnosti Portorož verjetno malo bolj pazili, kako bodo delali. V tem mandatu poslovanje Občine Piran, namreč spremljajo svetniki, ki se na področje okolja in prostora, očitno dobro spoznajo.

 

Mišič je osumljen zlorabe položaja in tega, da je občinski proračun, ko je del portoroške plaže za 18.400 evrov letno oddal družbi, ki jo obvladuje srbski poslovnež Miodrag Kostić, oškodoval za 3,2 milijona evrov.

 

Kriminalisti NPU so dokazno gradivo iz Občine Piran odpeljali v Ljubljano. FOTO: Primorska24.si

 

Glede na izjave, ki so občinska svetnika in s tem delovanje stranke GZOP, katere prvi mož je bil nekdaj prav župan Zadković, močno obremenile, drugo plat, izjavo GZOP, objavljamo v celoti.

“GZOP z odločnim delovnim pristopom, ki temelji na načelih stroke, gospodarnosti, stroškovne učinkovitosti, solidarnosti in zdravem razumu ter ničelno toleranco do vsakršne oblike korupcije in/ali klientelizma v občini deluje in bo delovalo v tej smeri še naprej ne glede na spreobračanja evidentnih dejstev, ki jih pojasnjujemo.

Treba je poudariti, da GZOP ni proti oddaji v najem Hotelu Palace Kempinski ali pa proti sami ureditvi plaže, kakor je večkrat izpostavljeno kot izgovor s strani Občine Piran ali JP Okolje, temveč je proti enostransko, zakonsko in strokovno spornemu oddajanju javnega dobrega, torej površin, ki so namenjene vsem občanom, brez upoštevanja vseh potrebnih predpisov, aktov in zakonov.

Dodatno je sporna tudi sama ekonomičnost najema in izguba VEČ MILIJONOV dohodkov v občinskem proračunu brez upoštevanja od ljudi izvoljenega mnenja predstavnikov v OS.

Že novembra 2019 je GZOP opozorilo in zahtevalo od Občine Piran, kakor tudi od JP Okolja prekinitev razpisa, saj le-ta obsega več kršitev členov zakona, ki opredeljuje načine in postopke pri oddajanju javnih površin in predvsem javnega dobrega v podnajem. Izredno kratek rok za prijavo, kriteriji izbire najboljšega programa niso obrazloženi niti niso bili podani po načelu enakopravnih možnosti in jasni, pričakovana vrednost najemnine je nizka v odnosu na pričakovan dobiček, pretirano dolg rok najema (20 let) in MOŽNOST PODALJŠANJA BREZ RAZPISA (po zakonu je rok oddaje v najem največ 5 let), pa kaže na privatizacijo javnega dobrega – torej plaže. To je brez javne razprave in ob neupoštevanju pozitivne zakonodaje ter na način vsiljenih odločitev nevzdržno.

 

Občinska svetnica Nevenka Kavčič na fotografiji se na prostorsko – okoljske zadeve očitno dobro spozna. FOTO: Facebook

Poleg tega je tudi samo mnenje KS Portorož bilo izsiljeno s strani predsednika KS Portorož, in kljub temu da ni obvezujoče, upoštevano kot pravna podlaga za izdajo soglasja na občini, kar kaže na nenaravne in ekonomsko sporne “sprege”.

Občina Piran, vključno z županom, ki je bil na sporna dejstva opozorjen, je izdalo soglasje k sklenitvi take nezakonite pogodbe, čeprav le to po razlagi trenutno veljavnega zakona sploh ni bilo potrebno in je služilo le kot dodatna in istočasno sporna pravna podlaga za sklenitev tega pravnega posla, ki je iz tega vidika in vseh ostalih, katere smo pridobili, ničen.

Očitno je, da se je že na naprej pripravljen in dogovorjen razpis, povezani postopki in soglasja oddajanja plaže, izvedli v zadnjem trenutku brez relevantnih pravnih mnenj in strokovnih podlag, ki bi jih morale pripraviti ustrezne službe na občini, JP Okolju in Hotelih Palace – Kempinski in jih utemeljiti.

Dodatno pri polmilijonskih vlaganjih (500.000 evrov in več) je treba zadevo predati na Občinski svet in točno opredeliti obdobja in termine vlaganj, pri čemer so tudi ta znesek namerno razdelili na dva dela, očitno z namenom, da se izognejo obravnavi na Občinskem Svetu.

ZSPDSLS-1 v 97. členu določa tudi, da bi občino morale vsebino svojih predpisov in aktov uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, torej že septembra 2018, to pa se nanaša tudi NA DOLŽNOST; DA NAMESTO JAVNEGA PODJETJA (JP OKOLJE) DOLOČIJO NOVEGA UPRAVLJAVCA. Tega očitno niso namenoma naredili ali pa so spregledali dejstva, na katera opozarjajo ustrezni državni organi npr. tudi MF.

 

 

Davorin Petaros, občinski svetnik, se je po besedah Mišiča, namenil rušiti župana. Pa je to res? FOTO: Facebook

 

Podarjanja javnega dobrega pod pretvezo ekonomsko upravičenih dejanj ne bomo tolerirali, za kar imamo tudi širšo podporo vseh krajanov kot uporabnikom teh površin.

Ta sprevržena dejanja bomo v GZOP raziskali in razčistili ne glede na ponovne trditve župana, da gre le zgolj za nagajanje in druga nečedna dejanja nekdanjih partnerjev kljub dejstvu, da smo edini, ki javno opozarjamo na več nerešenih problemov in manipuliranja s strani vseh interesnih skupin, ki so ugotovile nekompetentnost in nenasitnost vseh, ki nekritično odobravajo ta početja.

Hkrati podajamo tudi kompetentne alternative, ki v luči ne nazadnje tudi napovedane “kvazi-sanacije” in dokapitalizacije JP Okolje Piran predstavljajo edino pravo osnovo za rešitev tega podjetja na transparenten in zakonit način, tako kot je to predvideno v obstoječi pozitivni zakonodaji (ZGD, ZJF, ZFPPIPP, itn.)

Menimo, da je potrebno o vseh zgoraj naštetih zadevah odpreti odkrito in javno razpravo v OS z namenom vključiti vse deležnike teh procesov v izogib enostranskim, nepripravljenim in ekonomsko ter zakonsko spornim »prisilnim poravnavam », ki iščejo in žal tudi najdejo bližnjice v občinski upravi.” Stranka GZOP

Mišič se pri tem, da je deloval zakonito, sklicuje tudi na to, da je ravnal skladno s cenitvijo izvedenca in cenilca gradbene stroke Salka Pivaća iz Pirana.

No, pozabil je na to, da NPU ne prihaja na vrata nagajat, ampak morajo imeti v rokah nekaj tehtnega. M. K.