Jutrišnji kongres SDS pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate: Za nas štejejo dejanja in ne le obljube

FOTO: SDS

Največja slovenska parlamentarna stranka Slovenska demokratska stranka se bo v soboto zbrala na 12. kongresu, ki bo potekal v Slovenskih Konjicah, tokrat pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate. Sprejeli bodo programske resolucije in novo vodstvo stranke za naslednje mandatno obdobje.

 

Slogan odseva intenzivno delo SDS znotraj aktualne vlade v času svetovne pandemije, usmerjeno v gospodarski in socialni razvoj Slovenije ter v zagotavljanje blaginje za vse državljanke in državljane Republike Slovenije.

Delegati, okoli 600 se jih pričakuje, bodo razpravljali o petih programskih resolucijah, ki vključujejo vse družbene segmente in zajemajo ranljive skupine. Resolucije se dotikajo družbeno perečih vprašanj; med drugim potrebo po obrambi ustavnih temeljev Slovenije, odpravljanju politične razklanosti v naši domovini, soočanje z demografskimi izzivi in prehod v digitalno dobo.

Nosilna programska resolucija »Gradimo Slovenijo« utrjuje vrednote in načela Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. Dotika se širših, evropskih izzivov, saj izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah in  globalnih aktivnostih za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Kot pomemben cilj izpostavlja odpravljanje revščine in zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti v okviru razvojne politike. Resolucija prav tako sledi potrebi po zagotavljanju pogojev za visokotehnološko in digitalno razvito družbo, v kateri vlada enakovrednost spolov, starejši pa ostajajo pomemben segment slovenske družbe.

Gradimo Slovenijo #zate odseva usmerjenost Slovenske demokratske stranke v sedanjost in prihodnost, v dobrobit vseh prihodnjih generacij. V delovanju za skupno dobro SDS ne bo mirovala, dokler Slovenija ne bo postala prostor pravičnosti in dom, v katerem se bo vsak počutil varnega in sprejetega. “Za nas štejejo dejanja in ne le obljube. Nam gre vedno za stvar,” sporočajo.

Na kongresu bodo delegati izvolili tudi novo vodstvo SDS, ki bo še naprej širilo in utrjevalo vrednote slovenske pomladi, na katerih se je rodila suverena država slovenskega naroda.

 

Najvišji organ SDS je kongres, ki voli predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor stranke. Najvišji organ med kongresoma je svet SDS.
  • Na 11. kongresu maja 2017 je bil za predsednika SDS za mandat 2017 do 2021 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 10. kongresu maja 2013 je bil za predsednika SDS za mandat 2013 do 2017 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 9. kongresu maja 2009 je bil za predsednika SDS za mandat 2009 do 2013 ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 8. kongresu SDS maja 2005 je bil za predsednika stranke ponovno izvoljen Janez Janša.
  • Na 5. kongresu SDS leta 1999 je bil za častnega predsednika SDS izvoljen dr. Jože Pučnik.

Vir: SDS