Javnomnenjska raziskava: Janez Janša je najbolj primeren premier

Predsednik vlade Janez Janša. Foto: Vlada RS

Agencija Parsifal je za Nova24TV opravila raziskavo javnega mnenja, ki se je izvajala od 14. do 17. septembra. Skupaj je bil realiziran 701 vprašalnik. V povezavi z opravljeno raziskavo so nas posebej zanimala sledeča področja: najboljša opcija za Slovenijo, najprimernejši kandidat za predsednika vlade, podpora protestom proti vladi, nujnost investicij v Slovensko vojsko in podpora demografskemu skladu. Rezultatom je skupno to, da večina anketiranih navkljub hudim pritiskom osrednjih medijev, interpelacijam ministrov in hujskaškim demonstracijam ob petkih, aktualno vlado Janeza Janšo in stranko SDS podpira, vse manj ljudi pa je naklonjenih predčasnim volitvam. Obenem je večina tudi mnenja, da so investicije v slovensko vojsko potrebne, demografski sklad pa nujen. 

 

V nadaljevanju se bomo najprej dotaknili zastavljenega, katera opcija bi bila najboljša za Slovenijo najboljša. 45,5 odstotkov anketiranih je ob tem menilo, da naj sedanja vladna koalicija vztraja do naslednjih rednih parlamentarnih volitev.

Takšnih, ki menijo, da je potrebno čimprej razpisati predčasne volitve, je 38 odstotkov. Precej manj, in sicer zgolj 11,4 odstotka, pa je takšnih, ki so naklonjeni zamisli, da bi se oblikovala drugačna vladna koalicija ob sedanji sestavi državnega zbora. Le 5,1 odstotka je takšnih, ki ne vedo, kaj bi bilo najbolje storiti. Od prejšnjega meseca se je podpora obstoječi vladi povečala za skoraj štiri odstotke, za skoraj sedem odstotkov pa je upadlo število tistih, ki menijo, da bi se morali čimprej razpisati predčasne volitve.

V nadaljevanju nas je zanimalo, koga anketiranci vidijo kot najprimernejšega kandidata za predsednika vlade, ob čemer je bilo ugotovljeno, da daleč najvišjo podporo uživa aktualni premier Janez Janša, ki ga podpira skoraj tretjina anketirancev (26,6 odstotka). Daleč za Janšo se nahaja Marjan Šarec z 12,6 odstotka podpore, na tretjem mestu pa se nahaja Tanja Fajon z 10,2 odstotka podporo. Sledijo Zmago Jelinčič Plemeniti s 5,1 odstotka glasov, Matej Tonin z 4,4 odstotka glasov in Alenka Bratušek z 3,2 odstotka glasov. Ostali potencialni kandidati za predsednika vlade so dosegli manj glasov. Neopredeljenih pa je bilo kar 30,9 odstotka anketirancev.

Zanimalo nas je tudi to, kakšen delež anketirancev podpira protivladne proteste, ob čemer je bilo ugotovljeno, da protestov proti vladi ne podpira več kot polovica vprašanih (57,7 odstotka), 38,8 odstotka jih podpira, 3,6 odstotka pa se glede vprašanja ni opredelilo. Obenem je opazen trend, da vse manj ljudi podpira tovrstne proteste, če podatke iz tega meseca primerjamo s podatki za avgust in julij.

V nadaljevanju pa smo se dotaknili tudi vprašanja prihodnosti Slovenske vojske. Večina vprašanih je prepričanih, da so investicije vanjo potrebne (51,3 odstotka), 44,4 odstotka je prepričanih da ne, 4,3 odstotka pa je ostalo neopredeljenih.

Znano je, da vlada ustanavlja demografski sklad, na katerega namerava prenesti vsa državna podjetja z namenom zagotavljanja financiranja pokojnin. Večina anketirancev je takšno zamisel podprla, in sicer 68,9 odstotka, 20,5 odstotka vprašanih je bilo proti, 10,5 odstotka pa ni vedelo, kaj bi odgovorilo.

Metodološki vzorec:

V raziskavo je bil zajet 701 anketiranec, od tega 49,6 odstotka žensk. Povprečna starost znaša 50,3 let, standardni odklon je 16,4 let. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (39,9 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (37,9 odstotka) in najmanj je najmlajše starostne skupine (22,2 odstotka). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (36,7 odstotka), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (29,5 odstotka), 22,8 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 11,1 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (25,1 odstotka), sledita Podravska (16,6 odstotka) in Savinjska (12,2 odstotka) regija.

Domen Mezeg/Nova24TV