četrtek, 30 maja, 2024
Doma Slovenija Javnomnenjska anketa: večina nasprotuje predčasnim volitvam

Javnomnenjska anketa: večina nasprotuje predčasnim volitvam

Foto: iStock

Po podatkih Parsifalove javnomnenjske ankete večina vprašanih nasprotuje predčasnim volitvam v tem času, kar dodatno utrjuje podporo vladi, saj se krepi prepričanje, da v danih razmerah, ko državi grozi drugi val, nove volitve pomenijo destabilizacijo političnega prostora, poleg tega pa rezultati kažejo na okrepljeno zaupanje vladi.

Agencija Parsifal je za Nova24TV izvedla merjenje javnega mnenja, ki je potekalo od 29. junija do 2. julija 2020. Na vprašanje o podpori predčasnim volitvam jih je kar 53,1 odstotka nasprotovalo. Da so predčasne volitve primerne v tem času, jih meni 40,2 odstotka vprašanih, 6,7 odstotka se jih ni izjasnilo.

 

Parsifal

Še pred mesecem dni je kar 44,3 odstotka vprašanih podpiralo idejo predčasnih volitev, danes je takih 40,2 odstotka. Če je bilo tistih, ki so menili, da predčasne volitve niso potrebne pred mesecem dni 50,9 odstotka, pa je danes takih že 53,1 odstotka.

Medijski napadi se razblinjajo
Rezultati javnomnenjske ankete dodatno utrjujejo podporo vladi, saj se krepi prepričanje, da v danih razmerah, ko državi grozi drugi val, nove volitve pomenijo destabilizacijo političnega prostora, poleg tega pa rezultati kažejo na okrepljeno zaupanje vladi. Tudi močna propaganda v obliki protestov, medijskih napadov in kriminalističnih akcij proti ministrom vlade, ki jih vodijo odločevalci iz ozadja, niso zamajali zaupanja v vladno ekipo, temveč se kaže predvsem nasproten efekt, da si državljani želijo stabilnosti in gotovosti, česar pa prejšnja vlada ni zagotavljala. Trenutna vlada je namreč v štirih mesecih uspešno zajezila epidemijo, rešila ekonomske in socialne posledice, rezultati javnomnenjske ankete pa jasno kažejo, da si ljudje želijo podobnih politik in ukrepov tudi v prihodnje.

V raziskavo je bilo zajetih 715 anketirancev, od tega 49,9 odstotka žensk. Povprečna starost znaša 51,6 let, standardni odklon je 15,9 let. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (42,9 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (38,0 odstotka) in najmanj je najmlajše starostne skupine (19,1 odstotka). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (34,8 odstotka), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (28,9 odstotka), 24,0 odsstotkov anketirancev ima poklicno šolo in 12,3 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (53,8 odstotka), sledi mesto (31,3 odstotka) in manjši kraj (14,9 odstotka). Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (27,1 odstotka), sledita Podravska (15,9 odstotka) in Savinjska (12,0 odstotka) regija.

Nova24TV/ Luka Perš