Javna vprašanja slovenskim policijskim organom

Slovenska policija, foto: policija.si

Slovenski policisti so v migrantski krizi na eni strani razpeti med izvajanjem delovnih obveznosti varovanja Slovenije z zvezanimi rokami in na drugi izpolnjevanju ukazov nadrejenih, za katere pa ne moremo trditi, da so v dobro Slovenije.

Šarčeva vlada na vrvicah Levice še vedno ni spremenila azilne zakonodaje, na njeno neustrezno stanje pa opozarjajo tudi slovenski policijski predstavniki. Tako namesto zavračanja vstopa migrantom že na meji, slovenski policisti te lovijo po državi in so jim prisiljeni nuditi prevoz do centrov ob izraženi nameri prošnje za azil.

Na drugi strani pa je pri policijski zavezi izpolnjevanja ukazov nadrejenih, v zadnjem času pri migrantih opaziti občutno odstopanje od ustaljenih policijskih postopkov, katerih smo bili vajeni v postopanju policistov s slovenskimi prebivalci v preteklosti. Ob tiščanju glave v pesek leve politike glede migrantske problematike, na kar opozarjajo že sosednje države z zapiranjem meja, se pojavljajo dvomi ali so tudi slovenski policisti prisiljeni slediti političnim ukazom slovenske leve pro-migrantske politike.

Zato v uredništvu na slovensko policijo, predvsem na PU Koper, kjer je za komuniciranje v odnosih z javnostjo zaradi odsotnosti predstavnice Leskovec Anite zadolžen Marušič Dimitrij in na PU Nova Gorica, kjer je za komuniciranje z javnostjo zadolžen Dean Božnik, naslavljamo naslednje javno vprašanje.

Ali slovenska policija in njeni policisti v postopkih z migranti, ki ilegalno prečkajo katero koli slovensko mejo, še vedno ravnajo v skladu s slovensko zakonodajo, kot po njej obravnavajo slovenske državljanke in državljane v podobnih postopkih, kjer je potrebna uporaba prisilnih sredstev?

Glede na videno v primeru Iračana, obtoženega poskusa uboja taksista, poskusa umora policista in odvzema vozila, ali je v tem primeru slovenska policija ravnala v skladu s slovensko zakonodajo, ali so policisti sledili političnim navodilom mimo črke zakona, ali je v tem primeru prišlo do hude kršitve varnostnih pravil na strani vpletenih varnostnih organov in kakšne bodo posledice, če je do teh kršitev slučajno prišlo?

Ob enem v uredništvu naslavljamo javno vprašanje tudi na sindikalne predstavnike slovenskih policistov in sicer, ali ste zaznali kakršne koli pritiske nevladnih organizacij, političnih predstavnikov ali drugih skupin ter posameznikov, ki bi skušali s pritiski ali drugače vplivati na delo vaših članov, slovenskih policistov v postopkih z migranti?

Vse naslovljene naprošamo, da nam odgovore posredujejo na naš uredniški elektronski naslov, kot so to storili že v preteklosti.

Občasno se v javnosti pojavljajo negativni komentarji glede slovenske policije in njihovega dela. Ta negodovanja navadno izhajajo iz prejetega plačilnega naroka tistim, ki so bili ujeti pri kršitvah pravil ali slovenske zakonodaje.  Vendar pa je ob tem potrebno izpostaviti tudi požrtvovalno in dobro delo slovenske policije, o katerem poleg vseh pozitivnih domačih zgodb, pričajo tudi mednarodna priznanja in prisrčne besede policijskih predstavnikov sosednjih držav, glede sodelovanja s slovenskimi kolegi.

Slovenska policija, foto: policija.si

Ne nazadnje pa se je potrebno spomniti, da govorimo o požrtvovalnem delu vseh Slovenk in Slovencev, ki v policijskih uniformah skrbijo za vzdrževanje reda v Sloveniji, kakor jim je to s finančnimi sredstvi in v danih okoliščinah mačehovske politike levih političnih strank pod Šarčevo ideološko taktirko sploh omogočeno.

Govorimo o požrtvovalnem in dobrem delu vseh Slovenk in Slovencev, ki se tako kot ostali prebivalci Slovenije spopadajo z vse nižjim življenjskim standardom v državi ter vse večjo ogroženostjo varnosti, kateri so po službeni dolžnosti še dodatno izpostavljeni v prvih vrstah. Ob enem pa se soočajo tudi z vse večjo ideološko represijo molčečnosti, kateri smo zaradi vladajoče leve politike izpostavljeni vsi državljani Slovenije. In vse več indicev je, da so tej ideološki represiji  zaradi strahu vladajoče leve politike pred izgubo položaja in oblasti ter zaradi narave policijskega dela še dodatno izpostavljeni slovenski policisti.

Uredništvo