Janezu Janši podelili nov mandat na čelu SDS

12. kongres SDS je potekal v Slovenskih Konjicah. Fotografije: Twitter

V Slovenskih Konjicah je danes potekal 12. kongres Slovenske demokratske stranke pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate. Člani SDS so izvolili predsednika stranke, 18 članov izvršilnega odbora stranke, 7 članov nadzornega odbora in sprejeli vseh pet kongresnih resolucij.

 

Image

Nekaj minut pred šesto popoldne je bilo preštetih 656 veljavnih glasovnic. Za še en mandat Janševega predsedovanja SDS je glasovala 650 delegatov, 6 jih je bilo proti. Janez Janša tako še naprej ostaja predsednik največje politične stranke.

Image

V nadzorni svet SDS so bili izvoljeni Tomaž Deželak, Janez Ferencek, Gržinič Jana, Maruša Babnik, Igor Vajda, Andrej Poglajen.

V 18-članski izvršilni odbor so bili izvoljeni Maja Kocjan, Borut Dolanc, Janez Čadež Milan, Dominik Štrakl, Andrejka Panaskovič, Robert Kolarič, Teja Jedina, Branko Grims, Alenka Forte, Lovro Ferčič, Mojca Škrinjar, France Cukijati, Igor Horvat, Božo Predalič in Jasmina Černoša.

Image

Sprejeli pet kongresnih resolucij

1. Nosilna programska resolucija Gradimo Slovenijo utrjuje vrednote Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. Dotika se evropskih izzivov, izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah, ter aktivnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Kot pomemben cilj si zastavlja odpravljanje revščine, zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavitev visokotehnološke in digitalne razvite družbe. Prav tako se dotika pomembnosti enakovrednosti spolov, ter skrbi za starejše.

2. Resolucija Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države izpostavlja nevarnosti, ki pretijo slovenskemu ustavnemu redu, ter demokraciji. Ugotavlja, da nasprotniki demokracije napadajo Slovensko demokratsko stranko ter njenega predsednika. Cilj napadov ni zgolj omejitev stranke SDS, kot dejavnika modernizacije, temveč uvedbe nove (stare) družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!

3. Resolucija Oda mladosti izpostavlja probleme mladih. Pretekle leve vlade so mlade sistematično zapostavljale, zato je prehod mladih v odraslost otežen. Resolucija je poiskala rešitve na področju nakupa prvih nepremičnin, štipendiranja, plačanih obveznih praks, izgradnje novih študentskih domov, povečane regionalizacije, zaradi katere mladi ne bi bili prisiljeni v selitev od doma. V skladu s podporo razvoju podeželja, uvaja tudi subvencije tudi za nakup izbranih živil v trgovinah in ekoloških kmetijah.

4. Resolucija Ženska sem, vem, znam, zmorem prepoznava potrebo po prizadevanju za enake možnosti med spoloma ter usmerja napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine. Med drugim predlaga ukrepe kot so promocija žensk v podjetništvu, povečanje sredstev za gradnjo novih vrtcev, ter uvedbo fleksibilnega delovnega urnika za ženske z otroki.

5. Resolucija Za boljši jutri vseh generacij gradimo konkurenčno digitalno družbo naslavlja potrebe starejših in ugotavlja, da je Slovenija starajoča družba, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora temeljiti na pravičnosti in poštenosti. Ob tem zavrača tezo, da je digitalizacija proces, ki zadeva zgolj mlade. Ravno nasprotno, digitalizacija je eden izmed procesov, v katerih morajo starejši aktivno sodelovati. Resolucija med drugim predlaga ukrepe kot je razbremenitev pokojninsko blagajne vseh bremen, ki niso posledica v času aktivne zaposlitve vplačanih prispevkov, uvedba demografskega sklada, ter zagotovitev možnosti oskrbe vsem starejšim, tudi z uvedbo konkurenčnosti na trgu dolgotrajne oskrbe.

Image

Uredništvo, Demokracija