Izolski občinski svetniki jezni na župana Danila Markočiča: “To so krvave kupčije”

Izolski župan Danilo Markočič bo neprimerno oblačenje sankcioniral. Foto: Občina Izola

IZOLA – Nekateri izolski občinski svetniki so ogorčeni zaradi načina upravljanja njihove občine. Kritike letijo predvsem na prvega moža Izole, Danila Markočiča. Njihovo nelektorirano izjavo za javnost, objavljamo v celoti.

 

To ni naša Izola 

“Podpisani občinski svetniki smo razočarani in jezni zaradi načina upravljanja naše občine. Odkritja novinarjev glede ravnanja Občine Izola in župana Danila Markočiča ob sprejemih predstavnikov vlade RS so že predmet preiskav pristojnih organov, ki bodo zagotovo znali oceniti stopnjo koruptivnosti takšnih obnašanj.

Gre za nesprejemljivo ravnanje, ki pa je le odraz splošnega stanja duha med funkcionarji in visokimi uradniki izolske občine, pa tudi med tistimi, ki v občinskem svetu nekritično podpirajo takšen način vodenja lokalne skupnosti. To stanje duha se odraža v številnih nepremičninskih poslih Občine Izola, ki so se v tem mandatu silno razbohotili, čeprav imajo nekateri korenine že v mandatu prejšnjega župana. S prihodom novega župana so na starih položajih načrtovalcev prostora ostali isti funkcionarji in uradniki, od takratnega in sedanjega podžupana in predsednika Odbora za okolje in prostor, Alekseja Skoka do vodje Urada za prostor in nepremičnine, Marka Starmana.

V nespremenjenem kadrovskem okolju je tudi nastajal občinski prostorski načrt, ki je tik pred sprejetjem, čeprav je bilo pripomb na dokument skoraj 300, bil pa je tudi povod za aktiviranje Civilne iniciative. Podpisniki že ves mandat opozarjamo na to, da bi morali pri ravnanju z občinskimi zemljišči, ki jih je v Izoli vedno manj, ravnati skrajno premišljeno, predvsem pa transparentno in izključno v javnem interesu.

Pa ne gre le za zemljišča. Tudi kadrovanje v javnih zavodih, javnem podjetju in drugih, z občino povezanih inštitucij je del aktualne dogovorne oziroma kompenzacijske politike. To so “kravje kupčije,” ki z javnim interesom nimajo nobene zveze.

Zaradi nekritičnega podpiranja takšnega ravnanja s strani strank in list županove koalicije smo opozicijski svetniki in občani enostavno postavljeni pred izvršena dejstva.

Podpisani svetniki že ves čas nasprotujemo takemu načinu upravljanja občine, kjer na račun javnega interesa profitira zasebni interes in interesi skupin finančne ali politične moči.

V izolski občinski upravi naša stališča poznajo. Zanimivo pa bo videti ali poznajo tudi stališča njihove podporne politike, ki je zdaj utihnila in čaka, kako bo župan amortiziral in preživel vse udarce, ki v resnici letijo tudi proti njim oziroma njihovemu delu.”

Jasna Istenič, Nataša Čerin, Gašper Čehovin, Marko Treskavica, Leonid Danilovič Dušan Ambrož