Izolski občinarji nameravajo prepovedati burke

Fotografije: Primorska24

IZOLA – Občina Izola nima svojega odloka o javnem redu in miru, ravnajo se po zakonu, ki pa ne upošteva vseh posebnosti turističnega mesta. Občinarji so pripravili delovni osnutek, ki prepoveduje mnoge stvari.

 

Izolski tednik Mandrač poroča o delovnem osnutku novega občinskega odloka, ki prinaša novosti, med drugim tudi glede oblačenja v mestu. V njem je zapisano, da je v mestu prepovedano nositi oblačila in pokrivala, ki delno ali v celoti zakrivajo obraz.

V osnutku odloka o javnem redu in miru na območju občine Izola, ki so ga doslej videli le “predstavniki svetniških klubov,” med drugim piše, “da so prepovedana vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu”.

Prepoved na prepoved
Prav tako, da je prepovedano prenočevati na tržnicah, plažah, parkih, avtobusnih postajah, v zapuščenih vozilih, v prostorih objektov, ki temu niso namenjeni, in drugih za to neprimernih prostorih. Na javnih krajih je prepovedano vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno.

Ne sme se prosjačiti pred hišami, stanovanji in na javnih krajih, vznemirjati ali nadlegovati ljudi z zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv način prodajati artikle, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno. Prav tako hočejo prepovedati “zadrževanje na območju pokopališč z namenom družiti se, se zabavati, kaditi, počivati, uživati hrano in pijačo, onesnaževati ali naslanjati se na spominska obeležja v parkih in spominskih območjih ter postavljati nanje predmete, ki kazijo njihov videz”.

Po Izoli prepovedano metati predmete

Če bo odlok stopil v veljavo, se ne bo smelo “metati predmete na javnih površinah, zlasti če se s tem onesnažuje, moti, vznemirja ali ogroža varnost ljudi in premoženja”.

Prepovedano da je prestaviti, odstraniti, prevračati, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih in druge naprave ali predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih površinah.

Mesto brez burk in nikabov

Odlok prepoveduje urinirati ali opravljati veliko potrebo na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah.

V starem mestnem jedru se ne bi smeli sprehajati v kopalkah, brez oblačil ali dela oblačil nad pasom ali pod njim, saj številne domačine, ki jih motijo turisti, ki so prepričani, da je staro mesto s trgovinami in gostilnami še vedno del plaže.

Zanimiva je tudi navedba, po kateri je “prepovedano nositi oblačila in pokrivala, ki delno ali v celoti zakrivajo obraz v javnih poslopjih, na javnih površinah in v javnem prevozu, razen ko je to določeno z zakonom, odloki vlade ali občinskim odlokom”. Ta prepoved preseneča, piše Mandrač, ker je sicer v Sloveniji ni najti v Zakonu o redu in miru, v Ustavi ali drugje. Izola bi tako lahko postala Švica, kjer so nošnjo burke in nikaba nedavno prepovedali.

O podaljšanju dnevnega časa v glavni sezoni niti besede

Čeprav je eden od razlogov, da so odlok sploh začeli pripravljati, spreminjanja dnevnega in nočnega časa v turističnih krajih v glavni sezoni, osnutek tega ne omenja. Tako ostaja v veljavi zakon, po katerem se nočni čas začne ob 22.00, kar pomeni, da mora biti v Izoli od tistega časa tišina.

Vir: Mandrač/Uredništvo