Izolska komunala z inšpektoratom nad prekrškarje

Ločevanje odpadkov je postala redna praksa v Sloveniji

Komunala Izola skupaj z občinskim inšpektoratom v Oktobru izvaja poostren nenapovedan nadzor odlaganja odpadkov, z akcijo poostrenega nadzora pa nameravajo nadaljevati še cel mesec. Ključni in prvotni namen akcije je osveščanje na področju ločenega zbiranja odpadkov, v primeru nepravilnosti pa z izdajo plačilnih nalogov ukrepa tudi izolski inšpektorat.

Uspešnost akcije, ki jo v sodelovanju z inšpektoratom izvajajo že vse od leta 2012 kažejo tudi statistične številke, saj so iz 17,9 % ločeno zbranih odpadkov v letu 2010 v lanskem letu prišli kar na 54 % zbranih odpadkov.

Najpogostejše napake, katere občani storijo pri ločenem odlaganju odpadkov je odlaganje embalaže z vsebino vred v zabojnik za embalažo, saj je potrebno vsebino pred reciklažo izprazniti, nato pa embalažo stisniti. Napaka je tudi odlaganje papirnatih brisačk in robčkov v zabojnik za preostanek odpadkov, saj ti odpadki sodijo v zabojnik za biološke odpadke. Prav tako je napačno odmetavanje kondomov in palčk za čiščenje ušes v straniščno školjko, saj ti odpadki sodijo v zabojnik za preostale odpadke.

Ločeno zbiranje odpadkov je stalna praksa v Sloveniji že vrsto let. Državljani so prisiljeni v ločevanje odpadkov s principom inšpekcijske denarne kazni v primeru nepravilnega ločevanja, kazni pa se od občine do občine razlikujejo, hitro pa lahko narastejo od par 100 do tisoč ali več € za banalno napako, kot je napačno odločen kos papirja.

Na drugi strani pa javna podjetja za ravnanje z odpadki zaradi prisilnega ločevanja odpadkov s strani države do svojih prebivalcev vsak mesec na zbirnih lokacijah dostopajo do več ton ločenih surovin namenjenih za predelavo. Cene za posamezne surovine so sicer različne, tako recimo za tono papirja dobimo 16 €, za tono stekla 19 €, za tono odpadne plastike pa kar 169 €. Brez dodatnih delavcev ali drugih stroškov imajo ta podjetja surovine pripravljene za nadaljnjo prodajo, v primeru »delovnih nepravilnosti« pri sortiranju pa skupaj z občinskimi inšpektorati poskrbijo, da se brezplačni delavci, državljanke in državljani togo držijo delovnih pravil razporejanja surovin za prodajo.

Sebastjan J