Izolani položili temeljni kamen za gradnjo tržnice

Župan Danilo Markočič (levo) in predsednik KS Jagodje - Dobrava Matjaž Gergeta. FOTO: Občina Izola

Krajevna skupnost (KS) Jagodje – Dobrava bo obnovila in dogradila dotrajani objekt KS ter uredila okolico. V okviru slednjega je predvidena tudi gradnja tribun balinišča, društvenih prostorov in ureditev parkirišča ter izgradnja tržnice lokalnih pridelovalcev Kilometer nič. Sinoči je bil položen temeljni kamen za izgradnjo tržnice Loreto, ki bo prve lokalne pridelovalce in kupce sprejela še letos.

 

Projekt poteka od februarja lani, ko je bil objavljen javni razpis Las Istre za izbor projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Krajevna skupnost se je s podporo Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola prijavila na javni razpis s projektom izgradnje Drive in tržnice Loreto.

Partnerji spremljajočih programov v projektu so še: vodilni partner Krajinski park Strunjan, Ljudska univerza Koper ter Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, sporočajo iz izolske občine.

“Projekt je bil pozitivno ocenjen in potrjen s stani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter s strani občinskega sveta občine Izola. Krajevna skupnost je pridobila evropska sredstva v višini dobrih 55.000 EUR od celotne vrednosti investicije, ki znaša slabih 80.000 EUR, razlika bo financirana iz lastnih sredstev KS,” navajajo občinarji.

Prodajajo na črno

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava si že dalj časa prizadeva ustaviti nekontrolirano nelegalno prodajo sadja in zelenjave ob glavni cesti pri stavbi KS. Preprodajalci ponujajo ceneno sadje iz uvoza, pri čemer so potrošniki zavedeni in oškodovani, saj so za slovenske pridelke praviloma pripravljeni odšteti več, so še zapisali.

“Tržnica bo zagotovila infrastrukturo za razvoj celovite ponudbe in krepitev sodelovanja akterjev kmetijstva in turizma ter pripomogla k prepoznavanju domačih pridelovalcev, ki prodajajo pristne proizvode, od tistih, ki prodajajo uvožene pridelke in jih prikazujejo kot domače. Stojnice na tržnici bodo namenjene lokalnim kmetovalcem z istrskega podeželja, s katerimi bo izpostavljena tudi regijska edinstvenost.”

Vir: Občina Izola