IZOLA: BOLNIŠNICA Z DOBIČKOM

(Vir: arhiv)

Na zadnji seji je Svet Splošne bolnišnice Izola (SBI) javnosti predstavil letno poročilo bolnišnice za minulo leto. Za leto 2016 so poslovali z nekaj več kot 480.000 evrov dobička. Skupni prihodek pa je znašal 45,7 milijona evrov, kar je deset odstotkov več kot prejšnje leto in sedem od načrtov. Sedaj jih poleg vodenja bolnišnice, čaka izvolitev novega sestava SBI.

Če odštejemo dobiček od prihodkov dobimo 45,2 milijona evrov odhodkov, kar je tudi porast v primerjavi s prejšnjim letom. Po besedah SBI, je glavni razlog za več prihodkov, v povečanju izvedenega programa. Stroški so se nabrali zaradi postavk (strošek dela) in to za devet odstotkov.

Direktor bolnišnice Radivoj Nardin je dejal, da so kljub vsemu, zaposlovali racionalno. Spomnil je na splošne razmere v zdravstvu, saj je večina splošnih bolnišnic v istem obdobju poslovala negativno.

Načrti za 2017

Svet je poleg letnega poročila o poslovanju potrdil predlog bolnišnice za slabitev terjatev, daljših od 90 dni, v višini 114.000 evrov. Zastarane oziroma neizterljive terjatve v višini 94.000 evrov, pa so dokončno odpisali.

(Vir: ifmsa.org)

Člani sveta so med drugim tudi podprli predlog spremembe ustanovitvenega akta bolnišnice, ki bo omogočil, da SBI z lastnimi zaposlenimi opravlja dejavnost bifeja in prodaje medicinsko tehničnih pripomočkov. Direktor je predlog sprememb pojasnil, da gre za ukrep, s katerim bodo pokrivali zmanjšane prihodke na račun nižjih izplačil bolnišnici ter višje izdatke zaradi stroškov, regresov itd. Vse skupaj bi predstavljalo med 1,6 in 2 milijona evrov manj prihodkov.

Nov direktor

Svet zavoda je odločil način objave razpisa za novega strokovnega direktorja SBI. Trenutnemu direktorju Feliceju Žiži se bliža konec štiriletnega mandata.

L.F.