Ilegalni migranti niso rešitev za pokojninske blagajne EU

Kljub skrivanju dnevnih številk nelegalnih prestopov naše meje, nas vodilni mediji še vedno prepričujejo, da so ti migranti nujno potrebni za ekonomski razcvet in ekonomsko stabilnost tako Slovenije, kot EU. Temu seveda vse bolj nasprotujejo tako uradne številke, kot tudi raziskave za ekonomski položaj EU v prihodnje. Tudi nedavna raziskava Banke Italije o vplivu ekonomskih migrantov na populacijske trende odkriva črno sliko za prihodnost, tako za socialno stabilnost prebivalcev, kot za ekonomske napovedi.

Zdravniki, inženirji, znanstveniki… večinoma zgolj socialci ali kriminalci

Nemčija, ki je v največjem migrantskem napadu na EU sprejela prek 1,3 milijona migrantov, danes po treh letih zaposluje zgolj nekaj sto migrantov, ki so se uspešno integrirali v delovno okolje. Glede vključevanja preostalega migrantskega vala, pa je komisarka berlinske vlade za migracijska vprašanja in pripadnica socialdemokratske stranke Aydan Özoguz že v lanskem letu povedala, da »bo potrebnih med pet do deset let priprav za njihov vstop na trg dela.«

Banka Italije, ki velja za eno izmed najmanj politiziranih finančnih ustanov, je pripravila poročilo: Raziskava 431: Prispevek demografije k ekonomski rasti: Dvesto let italijanske zgodovine, v katerem so prišli do zaključka, da uvažanje ekonomskih migrantov, tudi če se ti asimilirajo v delovno okolje po generaciji ali dveh dolgoročno ne prinaša rešitve za nestabilnost javnih financ in pokojninske blagajne.

Poročilo, ki je prvi tak primer znotraj EU, otresen politične korektnosti in wilkommen politike levičarjev, upošteva zgolj trende in realne številke, iz katerih je razvidno, da »bodo pričakovani migracijski tokovi sicer omilili obseg negativnega prispevka demografije k vzdržnosti državnih proračunov in socialnih sistemov«, vendar »ne bodo vplivali na dolgoročne spremembe.«

Migranti na Kotnikov, foto: med.over.net

Analize so namreč pokazale, da se druge in tretje generacije priseljencev načeloma prilagodijo okolju, v katerem živijo, vendar kot ostali avtohtoni prebivalci, kmalu zapadejo v enako demografsko depresijo, katero opažamo v trendu staranja evropskega prebivalstva. Na podlagi tega trenda so strokovnjaki zagovarjali uvoz 5 milijonov novih ekonomskih migrantov, ki naj bi stabilizirali socialne in pokojninske blagajne stare celine. Kljub temu pa je prihod migrantov zaradi kulturnih razlik in nekompatibilnih etičnih vrednot prišlekov do sedaj zgolj povzročal težave, pod težkimi preizkušnjami pa je bila celotna Evropska Unija.

Analize so tudi pokazale, da bo odstotek delovno aktivnega prebivalstva dosegel najnižjo raven v letu 2031 (pod 59 % italijanskega prebivalstva) in ga bodo posledično leta 2061 četrtinsko sestavljali ekonomski migranti.

Kljub temu, da se poročilo nanaša zgolj na Italijo in njene trende, pa velja za prvo znanstveno delo brez političnih pritiskov, ki razkriva, da brezglavo uvažanje migrantov ne prinaša nič drugega, kot zgolj dodatno zapravljanje denarja za njihovo integracijo. Dodatno porast kriminala, kot to lahko sedaj spremljamo v Nemčiji in dodatne spremembe v civilnem življenju, kot jih lahko opazujemo v obliki do zob oboroženih in zamaskiranih policistov na ulicah zahodne Evrope.

Sebastjan J