Generalni direktor RTV novinarske sindikate poziva k preklicu jutrišnje stavke: Nastala bo nepoporavljiva škoda

Vir: Wiki/Mateus2019

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je v luči nepopravljive programske škode, ki bi nastala zaradi stavke, poziva novinarski sindikat k podpisu stavkovnega sporazuma in preklicu stavke, so danes sporočili iz službe za medije RTVS.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija posredoval predlog stavkovnega sporazuma, v katerem naslavlja prav vse stavkovne zahteve novinarskega sindikata. Stavka bo povzročila ogromno programsko škodo, še bolj bo načela ugled javnega medija, na koncu pa bo škodila predvsem zaposlenim, ki želijo kvalitetno in v primernem delovnem okolju opravljati svoje delo. Rok za podpis sporazuma je ponedeljek, 20. 6. 2022, do 10. ure, do takrat lahko sindikat predloži tudi svoje pripombe, še sporočajo iz vodstva RTVS.

Predlog stavkovnega sporazuma naslavlja številne zahteve novinarskega sindikata, izpostavijo pa nekaj ključnih, so dodali:

– za zagotovitev depolitizacije vodenja RTV, neodvisnosti in stabilnega financiranja javnega zavoda ter za uredniško in institucionalno avtonomijo javnega medija generalni direktor predlaga oblikovanje delovne skupine predstavnikov sindikatov, aktivov in vodstva, ki bi do septembra pripravila spremembe zakona o RTV Slovenija;
– za zagotavljanje uredniške, poklicne avtonomije in za izboljšanje kakovosti opravljanja poklica generalni direktor predlaga temeljito prenovo Poklicnih merih in drugih aktov javnega zavoda najkasneje do konca leta;
– v luči reševanja kadrovske stiske v Informativnem programu generalni direktor predlaga takojšnjo objavo desetih zunanjih razpisov za novinarska in uredniška delovna mesta;
– za odpravo prenizko ovrednotenih poklicev generalni direktor predlaga takojšnji pristop novinarskega sindikata k pogajanjem za zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice na RTV Slovenija. Dogovori s preostalima sindikatoma namreč že potekajo;
– za vzpostavitev rednega socialnega dialoga, pogajanj, posvetovanj ter izmenjave informacij med delodajalcem in sindikati glede vseh vprašanj, ki zadevajo zaposlene na RTV Slovenija, generalni direktor predlaga podpis posebnega Dogovora o izvajanju socialnega dialoga v roku enega meseca;
– za čas stavke, ki je potekala dne 23. 5. 2022, so stavkajoči upravičeni do plačila osebnega dohodka, kot da bi delali;
– za vzpostavitev dolgoročne finančne stabilnosti zavoda generalni direktor predlaga, da tudi novinarski sindikat naslovi na ustanovitelja prošnjo za uskladitev RTV-prispevka z inflacijo.

Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough. FOTO: Zaslonski posnetek (RTV Slovenija)

“Kakršnakoli oblika prekinitve dela slabi naše možnosti za finančno stabilizacijo največjega medijskega zavoda, onemogoča nemoteno delo ter ustvarjanje kvalitetnega programa in nenazadnje lahko povzroči nepopravljive posledice tako za zaposlene kot vodstvo. Prekinitev dela v obliki stavke je v javnosti izjemno slabo sprejeta, naše poslušalce, gledalce in bralce prilagajanje oziroma zmanjševanje programa odvrača od naših vsebin, vzbuja nezaupanje in močno načenja ugled največjega medijskega zavoda v državi,” opominjajo v vodstvu RTV.

In pozivajo: “Generalni direktor zato v luči reševanja težkih razmer novinarski sindikat prosi za sodelovanje, poziva k preklicu novinarske stavke, umiritvi razmer in k podpisu stavkovnega sporazuma, ki vključuje številne aktivnosti za izboljšanje delovnega okolja za vse zaposlene na medijskem zavodu.”

Kot so povedali v stavkovnem odboru, novinarska pogajalska stran na bo sklepala delnih stavkovnih sporazumov, ki ne uresničujejo njenih zahtev, predlog pa je po njihovem mnenju nekonsistenten. “Predlog ne odgovarja niti na naše zahteve po reviziji programskih načrtov in revitalizaciji socialnega dialoga. Zato še zdaleč niso izpolnjeni pogoji, da bi stavkovni odbor lahko sprejel odločitev o zamrznitvi ali zaključku stavke.

Če sprti strani ne bosta uspeli dogovoriti in podpisati sporazum, je verjetno, da bo moral Grah odstopiti. Kar je menda glavni namen stavkajočih. Brž ko bi odstopil Grah, bi razrešili še odgovorno urednico informativnega programa Jadranko Rebrnik, tudi slednja jim namreč ni povšeči.

Vir: RTV Slovenija