DVK pospešil uveljavitev zakonov, potrjenih na trojnem referendumu. SDS: To je nedopusten poseg v referendumska pravila

Vir: DVK

Državna volilna komisija je skrajšala rok za sprejem poročila o izidu referendumskega glasovanja. Poročilo naj bi sprejeli na seji 15. decembra, tako bi lahko zakon o vladi, RTV in dolgotrajni oskrbi v veljavo stopili še pred koncem letošnjega leta.

Generalni sekretar Slovenske demokratske stranke mag. Borut Dolanc je v zvezi z navedenim na predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba naslovil odziv Slovenske demokratske stranke na predlog za dopolnitev sklepa Državne volilne komisije, sprejetega na 51. seji Državne volilne komisije, dne 19. 11. 2015 in na 54. seji Državne volilne komisije, dne 3. 12. 2015.

Odziv stranke (nelektoriran) objavljamo v nadaljevanju.

Državna volilna komisija bo na svoji seji dne, 1. 12.2022, obravnavala Predlog za dopolnitev sklepa Državne volilne komisije sprejetega na 51. seji Državne volilne komisije, dne 19.11.2015 in na 54. seji Državne volilne komisije, dne 3. 12. 2015.

Gre za predlog članov in namestnikov članov Državne volilne komisije iz vrst političnih strank koalicije (Mojca Dolenc, članica, Miro Pretnar, član, Ivana Grgić, namestnica člana in Iztok Majhenič, namestnik člana) za skrajšanje rokov ugotavljanja uradnega rezultata zakonodajnih referendumov, ki so potekali v nedeljo, dne 27. 11. 2022. Predlog so vložili dne 24. 11. 2022, torej še pred dnem glasovanja na zakonodajnih referendumih.

Takšen predlog pomeni, da sploh ne bi ugotavljali natančnega, dejanskega in popolnega rezultata zakonodajnih referendumov. To pa pomeni izničenje in nezaupanje v izid glasovanja in izraženo voljo na zakonodajnih referendumih. To tudi nedopustno odstopa od dosedanje prakse na zakonodajnih referendumih. In predstavlja nevaren precedens za vse nadaljnje referendume ter izvotlitev instituta zakonodajnega referenduma v povezavi z ustavno pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

Prav tako takšen predlog pomeni ravnanje nasprotno od sprejetega sklepa na 45. seji Državne volilne komisije dne, 20. 10. 2022 (rokovnik Državne volilne komisije številka 042-1/2022-1 z dne 20. 10. 2022), kjer je bilo sprejeto, da se kot običajni postopki ugotavljanja rezultatov referendumov, ki so jih že načrtovali, začnejo dne, 17. 1. 2023 in končajo dne, 24. 1. 2023, ko Državna volilna komisija sprejme poročila o izidu glasovanja na zakonodajnih referendumih na svoji seji.

slika

slika

Torej gre za nedopusten poseg v že sprejeta referendumska pravila, upravičena pričakovanja glede postopkov ugotavljanja izida glasovanja na zakonodajnih referendumih, kar predstavlja nedopusten poseg v načelo zakonitosti v konkretnem primeru in tudi za naprej. Primera, ko so izpeljali celoten postopek ugotavljanja izida glasovanja na zakonodajnih referendumih, sta bila o zakonu o 2TDK in o vodah.

Takšen sklep predstavlja nedopusten poseg v postopke referendumskih pravil, ko že potekajo in so sprejeta, v pravila s predlogom za krajšanje postopkov med trajanjem referendumskih postopkov, poseg v že sprejet rokovnik Državne volilne komisije, s sprejetimi datumi, in to iz povsem političnih razlogov. To pa, kot že zgoraj navedeno predstavlja tudi nevaren precedens za vse nadaljnje referendume ter izvotlitev instituta zakonodajnega referenduma v povezavi z ustavno pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

Glede na navedeno menimo in predlagamo Državni volilni komisiji, da ne sprejme predloga za skrajšanje rokov, saj to predstavlja nedopusten poseg v že sprejeta pravila, ko potekajo referendumska opravila v zvezi z ugotavljanjem referendumskih izidov iz povsem političnih razlogov, česar pa bi se morala Državna volilna komisija, ki v okviru svojih nalog skrbi za zakonitost volitev oziroma referendumov in enotno uporabo določb zakonodaje, ki se nanašajo na volilne in referendumske postopke, zavedati in vzdržati ravnanj, ki bi bila temu nasprotna, ter predlog kot nedopusten in neutemeljen zavrniti.

Celoten odziv na predlog DVK se nahaja TUKAJ.

Spletno uredništvo, vir: SDS