Državnozborske volitve: kako lahko glasujete po pošti, iz tujine, na domu ali zunaj okraja stalnega bivališča

Vir: mojaobcina.si

Državna volilna komisija je navedla podrobnosti glede glasovanja v tujini, zunaj okraja stalnega bivališča, glasovanja po pošti in na domu pri volitvah v državni zbor, ki bodo 24. aprila letos. 

 

1. Na volilno nedeljo, 24. aprila 2022, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Največ volivk in volivcev se udeleži volitev na volilni dan. Ta dan bo v Sloveniji odprtih preko 3400 volišč, v vsakem volilnem okraju bo vsaj eno izmed njih invalidom prijazno. Naslove teh volišč in navodila, kako se prijaviti za tako glasovanje, najdete v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani Državne volilne komisije prejeli na dom.

2. Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežu upravne enote, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče) od torka, 19. aprila do vključno četrtka, 21. aprila 2022, med 7. in 19. uro. S seboj je potrebno imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo okrajne volilne komisije o volitvah. Predstavite to možnost vsem, za katere veste ali slišite, da jih volilno nedeljo ne bo doma. V kolikor nimajo prevoza, jim ga ponudite oziroma organizirajte.

3. Glasovanje po pošti iz Slovenije za državljanke in državljane v bolnišnicah, zdraviliščih, zaporih, ali priporih, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Namero o glasovanju po pošti je potrebno sporočiti do srede, 13. aprila 2022. Volivci, ki so v domovih za starejše občane, pa nimajo stalnega prebivališča v domu, ki se bodo nahajali na zdravljenju v bolnišnici, zdravilišču oziroma, ki bi bili v zaporu oziroma priporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volilno gradivo volivec pošlje nazaj okrajni volilni komisiji (njen naslov dobi izpisan na ovojnici v gradivu), pri čemer pa ga mora oddati na pošto najpozneje do petka, 22. aprila 2022, oziroma bolje dan prej, da bo prispelo pravočasno. Predstavite to možnost vsem, za katere veste ali slišite, da jih na volilno nedeljo ne bo doma. V kolikor nimajo prevoza, jim ga ponudite oziroma organizirajte.

Invalidi lahko po pošti glasujejo stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), pri čemer so dolžni o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo. Priložiti morajo tudi odločbo o priznanju statusa invalida. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Če želi invalid glasovati po pošti samo enkratno (samo na volitvah v Državni zbor, ki bodo 24. aprila 2022), o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje v sredo, 13. aprila 2022, do 24. ure. Vlogi mora priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volivci, ki jim bo v času pred volitvami odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom, morajo vlogo za glasovanje po pošti, skupaj z ustreznim dokazilom (izvid ali sms obvestilo o pozitivnem testu), vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imajo stalno prebivališče, najpozneje v ponedeljek, 18. aprila 2022, do 24 ure.

4. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo udeležiti glasovanja na volišču. Prijavo za glasovanje na domu je potrebno oddati do vključno srede, 20. aprila 2022 na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani DVK. Bodite pozorni na novost pri tem načinu glasovanja, in sicer, da je potrebno k obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Takih ljudi je kar veliko in mnogi izmed njih bi zelo radi izkoristili svojo volilno pravico. Predlagamo, da razmislite, kdo izmed vaših sorodnikov, znancev, prijateljev ali sosedov bi morebiti potreboval pomoč pri prijavi za glasovanje na domu, ga obiščete in mu predlagate pomoč pri prijavi. Volilni odbor ga bo na volilno nedeljo obiskal in mu omogočil glasovanje na domu. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

5. Glasovanje po posebnih voliščih (OMNIA). V primeru odsotnosti v kraju stalnega prebivališča na dan glasovanja, lahko dne 24. aprila 2022 glasujete na posebnem volišču v kraju, kjer se boste takrat nahajali in ga je okrajna volilna komisija določila za posebno volišče OMNIA. Prijavo za glasovanje je potrebno oddati do vključno srede 20. aprila 2022 na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani TUKAJ. V nedeljo, 24. aprila 2022, med 7. in 19. uro, lahko potem volite na posebnem volišču OMNIA v kraju, ki ste ga izbrali.

Dostop do vlog za vse navedene druge oblike glasovanja najdete na spletni strani Državne volilne komisije, TUKAJ.

Spletno uredništvo, vir: SDS