Direktor ZD Izola in občinski svetnik Evgenij Komljanec kršil integriteto

Evgenij Komljanec je ustanovitelj gibanja Ponosni na Izolo (PNI), na zadnjih lokalnih volitvah je kandidiral tudi za župana. FOTO: PNI

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sporočila, da je ortodont in direktor ZD Izola Evgenij Komljanec s svojim ravnanjem kršil integriteto poslovodne osebe zdravstvenega doma, ki ga vodi. Upravno sodišče je tožbo Komljanca v celoti zavrnilo.

 

Potem ko so novinarji Slovenskih novic raziskali in objavili domnevno nezakonito ravnanje direktorja ZD Izola Evgenija Komljanca, ga je pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ugotovili so, da je direktor kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola. Ugotovitve so pravnomočne, saj je upravno sodišče zavrnilo tožbo Komljanca, ki jo je sporožil zoper KPK.

Komisija je ugotovila, da je direktor ZD Izola Evgenij Komljanec v letu 2019 za zastopanje v postopku, ki ga je zoper njega uvedla komisija, kot posameznik pooblastil odvetniško družbo (po informacijah Slovenskih novic gre za odvetniško družbo Fincinger), ki je v istem času opravljala storitve tudi za zdravstveni dom, ki ga vodi. Tovrstno najemanje odvetniške družbe pa predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, s čimer je direktor zavoda ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe in kršil integriteto po tretjem in četrtem člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Interesi javnega subjekta in interesi predstojnika se (lahko) razlikujejo

Interesi subjekta javnega sektorja (javni interes) in njegovega predstojnika (zasebni interes) so namreč v posameznem postopku lahko različni. Zato se v situacijah, ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki se tičejo izvajanja njihove službe, denimo  odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi, zastopanje pred različnimi nadzornimi organi in podobno, pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Da so takšna ravnanja nedovoljena in v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije, je Komisija opredelila že leta 2012 v Sistemskem načelnem mnenju.

Upravno sodišče v celoti zavrnilo tožbo

Ugotovitve Komisije glede direktorja ZD Izola je potrdilo tudi upravno sodišče RS. To je s sodbo, izdano oktobra letos, v celoti zavrnilo tožbo Komljanca, ki je ugotovitve izpodbijal.

Ker je to v zadnjem letu dni že tretji primer, v katerem je Upravno sodišče potrdilo nezakonitost tovrstnega najemanja odvetniških storitev, komisija ponovno opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe, da so takšne prakse nedopustne. Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri delu zavezane dosledno zasledovati javni interes, s ciljem odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, ki jo vodijo.

“Z namenom ozaveščanja in vzpostavitve ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje komisija na spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe in sodbo Upravnega sodišča,” sporočajo s KPK.

Spletno uredništvo