Delovne brigade Jugoslavije – suženjska delovna sila komunistov

Delovne brigade naj bi po jugoslovanski propagandi prostovoljno obnavljale in gradile novo socialistično državo in družbo.

Zgodovinski dokumenti iz CIA arhivov pa komuniste in njihovo propagando zopet postavljajo na laž.

Delovne brigade so bile suženjska delovna sila. Tako, kot so Jude nemški nacional-socialisti pod Hitlerjem izrabljali za gradnjo Nemčije in vojnega stroja, je Josip Broz Tito s komunisti zasužnjil svoj lasten narod za izgradnjo socializma in svoje diktature v Jugoslaviji.

Prisilnega dela oproščeni le družbeno-politični delavci

V juliju 1949 so jugoslovanske vojaške enote zasedle ulice in trge Ljubljane in Zagreba.

Nabiranje prisilne delovne sile so na javnih mestih izvajali vojaki v sodelovanju z UDBO. Vojaki so navadno ljudem preprečili izhode iz kavarn ali drugih javnih površin, sodelavci UDBE pa so nato začeli z zasliševanjem. Vsi izmed zajetih civilistov so morali pokazati osebni dokument, zaposleni v državnih službah ali sodelavci KPJ so bili izpuščeni. Vsi ostali so bili odvedeni na vojaške tovornjake v bližini in nato odpeljani v delovna taborišča. Tam so bili prisiljeni v težka fizična dela v delovnih brigadah, katere je nato komunistična propaganda oprala, kot prostovoljne enote, navdušene nad izgradnjo nove socialistične družbe.

Poročilo o jugoslovanskem prisilnem delu, foto: Arhiv CIA

Iz dokumenta je razvidno, da so komunisti samo v Juliju 1949 iz Ljubljane in Zagreba na prisilno delo deportirali približno 6 tisoč lastnih državljanov.

Uredništvo