torek, 28 maja, 2024
Doma Obala Danes se je začel vpis otrok v koprske vrtce

Danes se je začel vpis otrok v koprske vrtce

Foto: MOK

Z današnjim dnem se začenja vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022. Vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da starši izpolnijo eno vlogo za sprejem in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vloge so na sedežu vrtcev ali na spletnih straneh vrtcev in koprske občine. Rok za prijavo je ponedeljek, 1. marec.

 

“Čeprav vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto, Mestna občina Koper (MOK) poziva k oddaji vloge v predpisanem roku, saj vrtci na podlagi prispelih prijav oblikujejo oddelke za novo šolsko leto, s tem pa poskrbijo, da se v programe predšolske vzgoje vključi čim večje število otrok. Ob tem je pomembno, da vlogo za vpis v vrtec ponovno oddajo tudi starši, ki so jo izpolnili in oddali že v šolskem letu 2020/2021, a njihov otrok v vrtec še ni bil sprejet,” pravijo na koprski občini.

Kriteriji za sprejem otroka v vrtec ostajajo nespremenjeni. Ključno merilo, ki prinese tudi največ točk, je stalno prebivališče na območju MOK. Dodatne točke dobijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v osnovno šolo, otroci, ki so bili v preteklem šolskem letu uvrščeni na centralni čakalni seznam, a niso bili sprejeti v vrtec, in otroci staršev, ki hkrati vključujejo v vrtec dvojčke, trojčke ali četverčke. Komisija na podlagi meril določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Vsi tisti, ki z začetkom novega šolskega leta ne bodo vključeni v vrtec, bodo uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem. Starši lahko na podlagi odloka o subvencioniranju varstva otrok oddajo tudi vlogo za uveljavitev subvencije v višini 100 evrov mesečno na otroka.

Dejavnost predšolske vzgoje se v tem letu izvaja v 123. oddelkih osmih javnih vrtcev, v treh samostojnih vrtcih in v petih vrtcih ob osnovnih šolah, na 28 lokacijah, v vrtce pa je vključenih 2.128 otrok. Občina navaja, da je v treh zasebnih vrtcih: zavodu Mali mehurčki, vrtcu Račka in Hiša otrok na Obali 85 otrok, ki jim občina subvencionira varstvo. Poleg naštetih na Koprskem delujejo tudi varuhi predšolskih otrok, kamor je trenutno vključenih sedem otrok, ki so upravičeni do občinskega sofinanciranja varstva.