Čezmejni karabinjerji zgolj obvezno nemško

Na Južnem Tirolskem sta predsednik pokrajine Arno Kompatscher in deželni poveljnik karabinjerjev Massimo Menniti podpisala že drugi sporazum, s katerim sta obnovila natečaj, ki omogoča dvojezičnim kandidatom s certifikatom vpis na karabinjerski visoki šoli v Firencah. Letošnja novost je dvig mest iz 14 na 24, ob enem pa lahko v natečaju sodelujejo tudi dekleta in dijaki zadnjih letnikov srednjih šol.

»S to obnovitvijo sporazuma se kaže pripravljenost Karabinjerjev na vključevanje potreb ozemlja Južne Tirolske, kot je poznavanje obeh jezikov. Kar lahko predstavimo kot primer dobrega sodelovanja med karabinjerji in lokalnim prebivalstvom ter inštitucijami.«

Predsednik pokrajine Arno Kompatscher in deželni poveljnik karabinjerjev Massimo Menniti, foto: facebook

Na Južnem Tirolskem je kar 82 karabinjerskih postaj, Kompatscher pa upa, da se bo na funkciji karabinjerskih podčastnikov znašel tudi kateri izmed 14. študentov, ki se trenutno v sklopu natečaja že izobražujejo v Firencah. Na letošnji tečaj do 26. Aprila se lahko prijavijo kandidatke in kandidati med 17 in 26 let, ki že imajo srednješolsko diplomo, ali obiskujejo zadnji letnik ter imajo Dvojezično licenco.

»Prisotnost varnostnih sil, ki poleg govora lahko spišejo dokumentacijo v obeh jezikih kaže na občutljivost ter bližino Karabinjerjev do potreb lokalnega prebivalstva.« je srečanje zaključil Kompatscher.

Med tem pa v Furlaniji-Julijski krajini, kljub prisotnosti Slovencev na območju ni zakonske podlage, ki bi zahtevala zaposlovanje karabinjerjev z znanjem slovenskega jezika. Vsak tak primer pogovora v slovenščini je tako zgolj dobra volja in lastna iniciativa zaposlenih znotraj karabinjerske službe. Še več, tudi pri obravnavi zaščitnega zakona za slovensko manjšino je prišlo do nasprotovanja uvajanja slovenščine za karabinjerje tako z notranjega, kot obrambnega ministrstva. Zdi se, da so Slovenci v Italiji kljub slovenski predstavnici Tatjani Rojc v Italijanskem parlamentu še vedno nezaščitena manjšina, zaradi pomanjkanja interesa Slovenske politike pri pomoči in zaščiti naše narodne manjšine v zamejstvu pa se zdi, da uvedba Slovenščine kot drugega jezika karabinjerjev v FJK še nedosegljiv sen.

Sebastjan J