Borze v preteklem tednu: Biden poskrbel za nižjo ceno nafte

Vir: istockphoto.com

S koncem preteklega tedna smo zaključili tudi prvo četrtletje, ki nam bo ostalo v spominu predvsem po začetku vojne v Ukrajini, visokih cenah energije, rastoči inflaciji in negativnem zaključku večine delniških trgov.

 

Vključujoč devidende, preračuno v EUR. Vir: Bloomberg

Vojna v Ukrajini in inflacija izrazito negativno vplivata na zaupanje nemških potrošnikov in zaposlovanje. Vrednost napovednega kazalnika o razpoloženju nemških potrošnikov kaže na nižjo pripravljenost gospodinjstev na večje nakupe in večjo nagnjenost k varčevanju. Ob tem so pri družbi GfK, ki izvaja anketne raziskave, opazili zlasti močno poslabšanje glede gospodarskih in dohodkovnih pričakovanj nemških gospodinjstev. Potem, ko je bil kazalnik že za mesec marec slab (-8,5 točke), se je za mesec april še poslabšal ter padel globlje v negativno območje (-15,5 točke). Podobno poslabšanje oziroma večjo previdnost pri zaposlovanju ugotavlja tudi nemški inštitut IFO. Barometer zaposlovanja je marca beležil rahel padec na 102,1 točkah, februarja je namreč znašal 104,3 točke.

Boljše pa je stanje na trgu dela in splošno počutje onkraj Atlantika. Trgi so med drugim pričakovali novico o ameriški brezposelnosti, ki pa ni razočarala. Brezposelnost je upadla s 3,8 odstotka na 3,6 odstotka ter tako skoraj že dosegla raven izpred pandemije koronavirusa (3,5 odstotka). Prav tako se je povečala povprečna urna postavka, in sicer za 0,4 odstotka glede na februar, oziroma kar 5,6 odstotka v zadnjem letu. Vseeno pa je zaostala za stopnjo inflacije. Slednja je, prilagojena na letno raven, v februarju namreč znašala visokih 7,9 odstotka. Podobno stanje je tudi na stari celini. Eurostat je sporočil, da so se cene življenjskih potrebščin na območju evra v marcu povišale za 7,5 odstotka na letni ravni, v kolikor bi iz izračuna izključili gibanje cen energije je bila inflacija 3,4 odstotna, v Sloveniji pa le 6 odstotkov.

Matic Volf, upravitelj premoženja, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Proizvajalec električnih vozil Tesla je v lastnem slogu korporativnega komuniciranja z vlagatelji tvitnil namero o novi cepitvi delnic. O tej bo odločal upravni odbor, nazadnje pa je družba delnice cepila avgusta 2020 v razmerju ena proti pet. Vrednost podjetja je zgolj v tistem letu pridobila več kot 700 odstotkov. Delnica je pretekli teden zaključila pri tečaju 1084 dolarjev, kar znaša 7 odstotkov višje merjeno v evrih kot ob koncu tedna pred tem.

V petek je predsednik Joe Biden sporočil, da bodo ZDA naslednje pol leta dnevno iz rezerv sprostile po milijon sodov nafte dnevno s pričetkom v mesecu maju. Države članice združenja proizvajalk nafte OPEC+ so na zasedanju potrdile rahlo povečanje proizvajanja nafte, in sicer za 432 tisoč sodčkov nafte na dan, s pričetkom v mesecu maju. Omenjeni pritiski so vplivali na gibanje cene sodčka severnoameriške nafte WTI, ki je preteklem tednu upadla za 13 odstotkov, merjeno v evrih, in teden zaključila tik pod 100 dolarji na sodček.

Avtor: Matic Volf, upravitelj premoženja, NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Oglasno sporočilo