Borze v preteklem tednu: Ameriške delnice ponovno v bikovskem trendu

Pretekli trgovalni teden je zaznamoval vstop ameriških delnic v nov bikovski trend. Evroobmočje se po revidiranih podatkih nahaja v tehnični recesiji. Spodbudni gospodarski podatki z Japonske se nadaljujejo.

v EUR Donosnost v zadnjem tednu*
(2. 6. 2023 – 9. 6. 2023)
Donosnost letos*
(31. 12. 2022 – 9. 6. 2023)
Svet – MSCI World +0,10% +11,79%
ZDA – S&P 500 +0,05% +12,43%
Evropa – DJ STOXX 600 -0,41% +10,86%
Japonska – Topix +1,93% +11,58%
Trgi v razvoju – MSCI Emerging markets +1,54% +5,53%
  • vključujoč bruto dividende, preračunano v EUR
    Vir: Bloomberg

Osrednji ameriški delniški indeks S&P 500 je ponovno v bikovskem trendu, saj je od oktobra na vrednosti pridobil že več kot 20 %. Rast v zadnjem obdobju med drugim poganjata navdušenje okoli umetne inteligence in odpornost ameriškega gospodarstva, ki zaenkrat dobro kljubuje pričakovanjem o upočasnitvi gospodarske rasti zaradi višjih obrestnih mer. Čeprav ostaja ameriški trg dela robusten, pa se kažejo prve razpoke. V četrtek so bili objavljeni novi tedenski podatki o zahtevkih za nadomestilo v primeru brezposelnosti, ki so narasli na 261.000, kar je bilo nad pričakovanji analitikov in najvišje po oktobru 2021. Vlagatelje sta pretekli teden presenetili kanadska in avstralska centralna banka, ki sta zaradi povečane potrošnje, okrepljenega povpraševanja v storitvenem sektorju in robustnega trga dela nepričakovano dvignili obrestne mere za dodatnih 25 bazičnih točk. Višina obrestne mere v Kanadi znaša po novem 4,75 %, v Avstraliji pa 4,1 %.

V luči trenutnega navdušenja okoli umetne inteligence je Apple pretekli teden predstavil nov produkt Vision Pro, očala za virtualno in obogateno resničnost. Kupcem bo na voljo prihodnje leto, med vlagatelji pa dvom o uspehu predstavlja cena očal, ki bo znašala visokih 3.499 ameriških dolarjev. V zadnjem času na račun novih funkcionalnosti in orodij na področju generativne umetne inteligence pridobiva tudi delnica podjetja Adobe. V podjetju pravijo, da je na voljo novo obdobje ustvarjalnosti in produktivnosti in v preteklem tednu je cena delnice poskočila za slabe 4 %, merjeno v evrih.

Panevropski delniški indeks Stoxx 600 je pretekli teden zaključil 0,41 % nižje. Po podatkih Eurostata je evroobmočje zašlo v tehnično recesijo, saj je bil podatek o rasti BDP v prvem četrtletju glede na zadnje tri mesece lanskega leta revidiran navzdol na -0,1 %, kar predstavlja negativno rast BDP že drugo četrtletje zapored. K takemu razpletu je pripomoglo predvsem nemško gospodarstvo, ki je v prvem četrtletju upadlo za 0,3 %. Eurostat je prav tako objavil podatek o obsegu prodaje na drobno, ki je bil v evroobmočju aprila glede na marec nespremenjen, glede na leto prej pa je bil 2,6 % nižji. Potrošniki so porabili manj za hrano in gorivo, medtem ko se je povečal obseg (spletnih) nakupov ostalih produktov. Potrošnja je zaradi nižjih realnih prejemkov že od začetka leta šibka, s čimer gospodinjstva večji del prihodkov porabijo za odplačila kreditov, manj razpoložljivih prihodkov pa ostane za nakupe ostalih dobrin. Svetla izjema v Evropi v prejšnjem tednu je bila španska multinacionalka Inditex, med drugim lastnica blagovne znamke Zara, ki je v sredo objavila rezultate poslovanja v zadnjem četrtletju, ki so navdušili vlagatelje. Podjetje je zaprlo nekaj trgovin na lokacijah, ki so bile manj dobičkonosne in z 20 % dvigom cen določenih izdelkov realiziralo 54 % višji čisti dobiček glede na enako obdobje lani. Po objavi rezultatov je cena delnice poskočila, tržna kapitalizacija podjetja pa je presegla 100 milijard evrov.

Po poku japonskega delniškega balona konec 80-ih let prejšnjega stoletja je imela Japonska dolgo časa težave z deflacijo, v zadnjem obdobju pa je stanje v državi drugačno, saj znaša trenutna stopnja inflacije 3,5 %. V minulem tednu je bil objavljen
spodbuden podatek o japonskem gospodarstvu, saj je bila rast japonskega BDP revidirana navzgor, na 2,7 % (po podatkih Reutersa so ekonomisti pričakovali 1,9 % rast). Povečala se je predvsem potrošnja gospodinjstev in podjetij, po objavi novice
pa se je napram dolarju okrepil tudi japonski jen (teden je zaključil 0,38 % višje). Čeprav je na japonski borzi v zadnjem času prisotnega več optimizma, pa ne gre zanemariti dejstva, da ima država že dlje časa težave z upadom populacije in visokim javnim dolgom, s čimer je na dolgi rok težje doseči višjo stopnjo gospodarske rasti.

Rok Vrčkovnik, upravitelj premoženja

Opozorilo: Ta dokument je pripravila in izdala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska ulica 48, Ljubljana, [email protected], ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Dokument je bil pripravljen izključno za boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala in ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo v
dokumentu obravnavanih finančnih instrumentov oziroma kakršnihkoli drugih finančnih instrumentov, povezanih z obravnavanimi finančnimi instrumenti. Dokument prav tako ne predstavlja osebnega priporočila oziroma investicijskega svetovanja po 11. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1), saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančne situacije in specifičnih potreb osebe, ki se je na kakršenkoli način seznanila z delom ali celotno vsebino tega dokumenta. Dokument prav tako ne pomeni naložbenega priporočila iz 20. člena Uredbe o zlorabi trga (Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga, v nadaljevanju: Uredba o zlorabi trga). Informacije so bile pridobljene na podlagi javno dostopnih podatkov, za katere avtor meni, da so verodostojne, vendar pa za njihovo natančnost in celovitost ne jamčimo. Informacije ne predstavljajo notranjih informacij po 7. členu Uredbe o zlorabi trga. Družba NLB Skladi ne
prevzema odgovornosti za posledice odločitev, sprejetih na podlagi mnenj in informacij, ki jih vsebuje ta dokument. Omenjeni podatki v tem dokumentu ne pomenijo priporočila za nakup ali prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev, finančnih naložb ali naložbenih skupin niti javne ponudbe vrednostnih papirjev, ampak le podatke in ocene, izdelane na podlagi javno dostopnih informacij, namenjene obveščanju zainteresiranih strank. Družba NLB Skladi je in bo sklepala posle z nekaterimi vrednostnimi papirji ali naložbenimi skupinami, ki so navedene v tem dokumentu, in z drugimi vrednostnimi papirji. V te vrednostne papirje in naložbene skupine nalagajo tudi investicijski skladi in portfelji strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. Oseba, ki v tem dokumentu podaja mnenja in komentarje glede dogodkov na kapitalskih trgih (in/ali z njo povezane osebe), del osebnega premoženja neposredno ali posredno (prek investicijskih skladov) investira tudi v vrednostne papirje izdajateljev iz geografskih območij in/ali gospodarskih panog, v zvezi s katerimi podaja mnenja. Razmnoževanje prispevka, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno.

Avtor prispevka: Rok Vrčkovnik, upravitelj premoženja

Oglaševalska vsebina