Bolnišnico Valdoltra ogroža klif

Grafika klifa med mestno plažo in kompleksom OB Valdoltra. Vir: Občina Ankaran

Občina Ankaran, Ministrstvo za okolje in prostor in Ortopedska bolnišnica (OB) Valdoltra sporočajo, da bodo v obdobju med 11. in 15. julijem potekala gradbena dela sanacije obalnega klifa na območju kompleksa OB Valdoltra v Občini Ankaran.

Okoljsko ministrstvo bo izvedlo stabilizacijske ukrepe na morski brežini klifa, ki zaradi erodiranja in plazenja ogroža objekt bolnišnice. Sanacija predvideva ureditev podpornega zidu ter izvedbo sidrane mreže z zasaditvijo iznad zidu. Dostop do gradbišča bo urejen z vrha klifa, preko kompleksa bolnišnice in Jadranske ceste.

Projekt sanacije bo izveden tako, da bo imel najmanj vpliva na naravne vrednote parka OB Valdoltra in druge naravne procese na območju klifa, sporočajo iz ankaranske občine. Med izvedbo posegov bodo vzpostavljeni dodatni zaščitni posegi, ki bodo preprečevali kaljenje morske vode in morebitno spiranje gradbenih materialov v morje.

Termin sanacije je skladen z mnenjem in usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave, obenem je ob upoštevanju vremenskih razmer ocenjen kot najprimernejši.

Sprehajalce, obiskovalce, kopalce in ostalo javnost prosijo za razumevanje, strpnost in upoštevanje označb na gradbišču.

Spletno uredništvo, vir: Občina Ankaran