Bliža se trojni referendum: opozicija verjame, da bodo volivci trikrat proti

Vir: SDS
SDS je za trojni referendum, ki bo 27. novembra letos, zbrala kar 157.138 podpisov. Proti ukinjanju dolgotrajne oskrbe 52.182, proti bohotenju birokracije 52.280 ter proti politizaciji RTV Slovenija 52.669. Kako lahko glasujete?

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se bodo na dan glasovanja, 27. 11. 2022, začasno nahajali v tujini 

Če boste na dan glasovanja o referendumih, 27. 11. 2022, začasno v tujini, lahko na referendumih glasujete na dva načina, in sicer: na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, kjer je volišče, ali po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morate o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja – do 11. 11. 2022 do 24. ure.

Vlogo lahko oddate preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini 

Volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, za referendume ne prejmejo glasovnice in volilne karte po uradni dolžnosti, kot to velja za volitve. Na referendumih lahko ti volivci glasujejo ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, če je tam vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine.

Če želijo glasovati po pošti iz tujine, morajo o tej nameri obvesti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja – do 11. 11. 2022 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

V kolikor se bo volivec, ki ima stalno prebivališče v tujini, na dan glasovanja, 27. 11. 2022, nahajal v Sloveniji, bo lahko glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na t. i. volišču »omnia«).

Za ta primer mora volivec obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (do 23. 11. 2022 do 24. ure).

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

Informacija o načinih glasovanja na referendumih, ki bodo 27. 11 2022.

Več je možnosti za glasovanje na treh referendumih PROTI, ki bodo 27. 11 2022 in nanje vas želimo spomniti z naslednjo informacijo.

Na referendumsko nedeljo, 27. 11. 2022, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure.

Največ volivk in volivcev se udeleži volitev na volilni dan. Ta dan bo v Sloveniji odprtih preko 3400 volišč, v vsakem volilnem okraju bo vsaj eno izmed njih invalidom prijazno. Naslove teh volišč in navodila, kako se prijaviti za tako glasovanje, najdete v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani Državne volilne komisije prejeli na dom.

Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežu upravne enote, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče) od torka, 22. 11. do vključno četrtka 24. 11 2022, med 7. in 19. uro. S seboj je potrebno imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo okrajne volilne komisije o volitvah.

Predstavite to možnost vsem, za katere veste ali slišite, da jih volilno nedeljo ne bo doma. V kolikor nimajo prevoza, jim ga ponudite oziroma organizirajte.

Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča – volišče »OMNIA«

V kolikor vas na dan glasovanja, 27. 11. 2022, ne bo doma, boste izven svojega volišča, lahko glasujete na volišču izven okraja stalnega prebivališča. O tej nameri je potrebno obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja – do 23. 11. 2022 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v okraju, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument.

Glasovanje po pošti na območju Slovenije 

V kolikor boste na dan glasovanja, 27. 11. 2022, v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želite glasovati po pošti na območju Slovenije, lahko to sporočite okrajni volilni komisiji, in sicer najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja (16. 11. 2022 do 24. ure). To velja tudi za invalide, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja (21. 11. 2022 do 24. ure) lahko vlogo za glasovanje po pošti oddajo volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, ter volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico, v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 16. 11. 2022. Vlogi morajo priložiti ustrezno dokazilo.

Vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

 Glasovanje na domu zaradi bolezni 

V kolikor se zaradi bolezni ali se slučajno zgodi, da boste na dan glasovanja v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, in se ne boste mogli osebno zglasiti na volišču, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o tem glasovanju na domu je potrebno sporočiti pristojni okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja (23. 11. 2022 do 24. ure). Vlogi za glasovanje na domu je treba priložiti zdravniško potrdilo ali potrdilo o okužbi s koronavirusom.

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, in sicer z e-identiteto ali brez e-identitete.

Spletno uredništvo, vir: SDS