Ankaranski župan Strmčnik: Smetišče Borisa Popoviča zapušča Ankaran

Zbirni center Sermin ob ankaranski vpadnici. FOTO: Občina Ankaran

Na 17. redni seji je ankaranski občinski svet soglasno potrdil sporazum o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb, ki med drugim določa, da se Center za zbiranje in sortiranje odpadkov iz Sermina preseli na novo lokacijo izven območja občine Ankaran.

 

Ankaranski župan Gregor Strmčnik in koprski župan Aleš Bržan sta se dogovorila, da centralna čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda ostaja na obstoječi lokaciji, medtem ko se Center za zbiranje in sortiranje odpadkov iz Sermina preseli na novo lokacijo izven območja ankaranske občine.

Občini bosta gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih voda še naprej izvajali skupaj, pri tem pa Centralna čistilna naprava Koper (CČN Koper), ki se uporablja za občino Koper, Ankaran in Izolo, ostaja na obstoječi lokaciji v Ankaranu, kjer se bo tudi v prihodnje zagotavljal prostor za razvoj centralne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Ob tem so tako vodstvi občin kot tudi vodstvo JP Marjetica Koper ugotovili, da se infrastruktura za izvajanje gospodarskih javnih služb v zvezi z ravnanjem z odpadki trenutno nahajana na povsem neustrezni lokaciji na Serminu. Lokacija je bila po sicer dobrodošlemu in težko pričakovanemu zaprtju odlagališča za smeti Dvori v Sv. Antonu leta 2009 proti volji prebivalcev Ankarana izbrana kot nadomestna lokacija za novo obalno smetišče, in sicer na podlagi odločitve koprske občine, ki jo je takrat vodil župan Boris Popovič, navajajo ankaranski občinarji.

Ostanki političnega pobalinizma?

Zbirni center na Serminu je prostorsko utesnjen med vodno območje oz. kanal vodnega razbremenilnika in carinsko območje pristanišča tik ob novem vhodu v Luko Koper. Zbiranje in ločevanje odpadkov na Serminu se je in se še danes izvaja na odprtem prostoru, s skromno in delno zastarelo tehnologijo, občasno tudi ob vremensko neustreznih pogojih ter ima poleg sramotnega izgleda ob glavni povezovalni cesti med Ankaranom in Koprom tudi negativne vplive na okolje in javno zdravje. Zato sta se občini sporazumno dogovorili, da se infrastruktura za zbiranje in ravnanje z odpadki za potrebe prebivalcev Kopra in Ankarana preseli na novo lokacijo, zunaj območja Občine Ankaran ter da se obstoječi Zbirni center odpadkov Sermin odstrani iz Ankarana.

Župan | Občina Ankaran - Comune di Ancarano

Župan Ankarana Gregor Strmčnik. FOTO: Občina Ankaran

“Odločitev nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, da se deponija v Sv. Antonu zapre, je bila pravilna. Da se koprsko smetišče preseli v turistični Ankaran, pa je bila še ena izmed tedanjih potez, s katerimi se je želelo poslabšati pogoje življenja v Ankaranu, Ankarančane pa kaznovati za odločitev o samostojni občini. Veseli me, da je novo vodstvo v Kopru prisluhnili argumentom Ankarana in stroke ter da bo tudi ta nekdanji politični pobalinizem kmalu postal le grenak zgodovinski spomin. Popovičevo smetišče zapušča Ankaran,” je ob tem dejal župan Strmčnik.

Vir: Občina Ankaran