Ali je knjiga Janov krik glede na vsebino primerna za domače branje osnovnošolcev?

Vir: Knjigoljub

Vsakršno navajanje, slikanje, uprizarjanje ali opisovanje samomorov, še posebej otrokom, terja izjemno previdnost in subtilnost. Vprašati se moramo, ali je domače branje res primeren način, da otroke soočimo s samomori, opozarja poslanka SDS Alenka Jeraj.

 

Poslanka Alenka Jeraj je na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s seznamom knjig za domače branje v osnovnih šolah.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju (nelektorirano).

Spoštovani,
 
10. septembra po vsem svetu obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora, v Sloveniji ga obeležujemo od leta 2002. Kljub temu da v zadnjih letih beležimo padec števila smrti zaradi samomora, smo po številu samomorov še vedno nad evropskim povprečjem.

Pomemben doprinos k preprečevanju vzrokov za najrazličnejše duševne stiske predstavlja tudi konec marca letošnjega leta sprejet Akcijski načrt 2022–2023 za izvajanje v letu 2018 sprejete Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja, Programu MIRA. Poudarki in prednostna lestvica aktivnosti sledijo prvotno začrtanim smernicam, hkrati pa na področju skrbi za duševno zdravje upoštevajo tudi trenutne potrebe prebivalstva in aktualne okoliščine. Namen in vizija Programa MIRA je vsem prebivalcem Slovenije omogočiti čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči in jim zagotoviti pogoje za uresničevanje njihove pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja, za razvoj in udejanjanje vseh njihovih potencialov v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju.

V luči navedenega želim opozoriti na knjigo Janov krik, uvrščeno med domače branje za učence osmih razredov osnovne šole. Knjiga govori o težavnem najstniku, čigar mama poskuša storiti samomor. Vsakršno navajanje, slikanje, uprizarjanje ali opisovanje samomorov, še posebej otrokom, terja izjemno previdnost in subtilnost. Vprašati se moramo, ali je tovrstni način, torej domače branje, res primeren, da otroke soočimo s samomori, ali pa bi bilo bolj primerno, da bi takšno temo obravnavali v okviru kakšnega drugega predmeta, denimo domovinske in državljanske kulture in etike, kjer bi o tej občutljivi temi lahko profesor z otroki širše in bolj poglobljeno obravnaval to temo, saj je brez dvoma pomembno tudi to, da problema, ki je v naši družbi še kako prisoten, ne prikrivamo ali ga ignoriramo.

Alenka Jeraj

Poslanka Alenka Jeraj. Vir: SDS

V zvezi s tem vas sprašujem:

1.    Kdo in kdaj je odločal o seznamu knjig za domače branje za učence osmih razredov osnovnih šol, na katerega je bila uvrščena tudi knjiga Janov krik?
2.    Kakšni so bili kriteriji za uvrstitev knjige Janov krik v domače branje za učence osmih razredov osnovnih šol?
3.    Ali je po vašem mnenju izbrana knjiga primerna za učence osmih razredov osnovnih šol in tudi primerno naslavlja vprašanje samomorov v naši družbi?

Vir: SDS