Izola najbolj asfaltirana občina v Sloveniji, na obali ji sledi Piran, na Krasu Komen

Izola ima najbolj razvejano cestno omrežje v Sloveniji, foto: Aljoša K

V slovenskem povprečju se Občina Izola s kar 4.76 kilometrov asfaltiranih cesta na kvadratnem kilometru občine uvršča v sam vrh prepredenosti s cestnim omrežjem. Na obali Izoli sledi Piran z 4.03 kilometrov cestnega omrežja. Med kraškimi občinami primat drži Komen z 1.38 kilometrov cest, sledi pa mu Sežana z 1.36 kilometrov cest.

Številke izračunali slovenski znanstveniki

Aplikacijo, ki so jo pripravili na Institutu Jožef Stefan, so poimenovali “Lokalni semafor podnebnih aktivnosti“, v katerem so izračunali parametre povezane z vplivom na okolje in globalno segrevanje. Takso za CO2 že plačujemo na vsak liter kupljenega goriva. Z aplikacijo pa so želeli izslediti in izračunati dejanske vplive na izpust toplogrednih plinov in naš vpliv na onesnaževanje okolja.

Občine v številkah

ObčineŠt. kilometrov cest na km2 občineŠt. registriranih avtomobilov na 1000 prebivalcev
Divača1.15637
Hrpelje-Kozina0.97640
Komen1.38685
Sežana1.36624
Ankaran2.5581
Izola4.76530
Koper1.73578
Piran4.03537

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je cestno omrežje v posamezni občini precej ne-proporcionalno razdeljeno glede na število avtomobilov na posamezno občino. Tudi sama kvaliteta asfaltno-cestnega omrežja pa se seveda od občine razlikuje, že samo zato, ker ceste po posameznih občinah gradijo različna podjetja.

Izola v slovenskem vrhu tudi po pridelanih odpadkih

V aplikaciji je vključena tudi količina pridelanih odpadkov in odstotek reciklaže le-teh, po posameznih občinah. Iz podatkov je razvidno, da kraške občine pridelajo relativno malo odpadkov, reciklažni odstotek pa je tudi precej visok. Za razliko od obalnih, kjer je količina pridelanih odpadkov precej višja, nižji pa je odstotek same reciklaže le-teh.

ObčineŠt. kilogramov odpadkov na posameznega prebivalca Odstotek reciklaže pridelanih odpadkov
Divača29167 %
Hrpelje-Kozina27967 %
Komen29667 %
Sežana28668 %
Ankaran36555 %
Izola72638 %
Koper42939 %
Piran49853 %

Uredništvo